Разполагаме с висококвалифицирани медицински екипи включващи:
√   Лекар
   Парамедик
   Медицинска сестра
   Санитар
   Шофьор – специално обучен за целта
Екип се избира в зависимост от състоянието на пациента. За пациенти в тежко състояние екип се указва от лекуващия лекар.
В случай на влошаване на състоянието на пациента нашите екипи са обучени как да реагират адекватно с цел опазване живота и здравето на пациента.
Координационен център следи всяка линейка къде се намира и оказва необходимата логистична подкрепа по време на транспорт или мероприятие.