ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ЕКИПИ

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА НИСКИ ЦЕНИ

Разполагаме с висококвалифицирани медицински екипи:
   Лекари – реаниматори, специалисти, общопрактикуващи
   Парамедици
   Медицински сестри
   Рехабилитатори
   Санитари
   Шофьори – специално обучени за целта
Екип се избира в зависимост от състоянието на пациента. За пациенти в тежко състояние екип се указва от лекуващия лекар.
В случай на влошаване на състоянието на пациента нашите екипи са обучени как да реагират адекватно с цел опазване живота и здравето на пациента.
Координационен център следи всяка наша линейка къде се намира и оказва необходимата логистична подкрепа по време на транспорт или мероприятие.