Обадете се на телефони *1111 (без увеличение) или 0882 001 110.
Наш оператор ще приеме обаждането Ви и ще Ви зададе уточняващи въпроси.
На база въпросите операторът ще Ви препоръча най-доброто решение съобразено с вашето искане, т.е. най-подходящата линейка, оборудване, екип и т.н.
За специализиран медицински транспорт препоръчваме да се обадите и да си запишете час по-рано. Желателно е това да се случи няколко дни по-рано или предишния ден или няколко часа по-рано, защото има моменти, в които нашите екипи са изключително натоварени.
За доболнична медицинска помощ и домашни посещения се обадете в момента на възникване на необходимост и наш оператор ще Ви изпрати екип (в случай, че са заети всички, то първи освободил се), също така можете да си запишете час, в който искате посещение.
За медицинско осигуряване на мероприятия се обадете възможно най-рано, за да запишете ден и час.
За всички останали услуги се свържете с оператор, който ще ви прехвърли на лице отговарящо за услугата.