ЧАСТНИ ЛИНЕЙКИ И РЕАНИМОБИЛИ

НОВО МОДЕРНО ОБОРУДВАНИ

 

Първокласни линейки и реанимобили напълно оборудвани с НОВИ МОДЕРНИ:
   апаратура – бифазни дефибрилатори, транспортни респиратори, електрически аспиратори, ЕКГ и др.
   основни и гръбначни носилки, транспортни столове
   пособия за цялостно имобилизиране на пациенти
√   пособия за диагностика, ресусцитация и реанимация
√   лекарствени средства – всички необходими съгласно стандарта за спешна помощ, за оказване на доболнична помощ, за извъшване на специализиран медицински транспорт, за домашни посещения, за обслужване на мероприятия, събития, заснемане на продукции и т.н.
√   превързочни материали
   медицински инструменти
   стационарни кислородни инсталации по стандарт DIN от кислородни бутилки и/или кислороден концентратор, които осигуряват както продължително захранване на транспортния респиратор, така и възможност за директна кислородна терапия чрез инсталиран ротаметър с овлажнителна камера.
   спешни чанти
Нестандартните ни линейки също са оборудвани:
   Джипове линейки – с медицинска апаратура, пособия за имобилизация, диагностика, ресусцитация, реанимация, лекарствени средства, превързочни материали, медицински инструменти, преносими кислородни бутилки, спешни чанти и други.
   Специализирани медицински мотоциклети – с медицинска апаратура, пособия за имобилизация, диагностика, ресусцитация, реанимация, лекарствени средства, превързочни материали, медицински инструменти, преносими кислородни бутилки, спешни чанти и други. Същите се преоборудват с хладилни контейнери и се използват за превоз на кръв, плазма и други.
   Специализирани медицински АТВ-та – с медицинска апаратура, пособия за имобилизация, диагностика, ресусцитация, реанимация, лекарствени средства, превързочни материали, медицински инструменти, преносими кислородни бутилки, спешни чанти и други.
Всичко съгласно най-новите изисквания на стандарта EN 1789 осигуряващи всичко необходимо за доболнично медицинско обслужване и специализиран медицински транспорт на пациенти от всички възрастови групи, включително и неонатални пациенти!