Ако не сте медицинско лице и не сте запознат със спецификата на типовете линейки и медицински автомобили, както и за какво се използват ето най-общо и достъпно кратко пояснение.
Типове линейки:
√   Линейки тип А, съгласно европейски стандарт EN 1789 – това са линейки за транспортиране на хора без придружаващо медицинско лице и без риск за живота им по време на транспортиране
√   Линейки тип В, съгласно европейски стандарт EN 1789 – това са линейки за транспортиране на хора в състояние, което изисква медицински грижи и с придружаващо медицинско лице
   Реанимобили тип С, съгласно европейски стандарт EN 1789 – това са линейки за транспортиране на хора с придружаващо медицинско лице с възможност за оказване на реанимация в линейката
   Джипове линейки – високопроходими линейки за трудно достъпните и непроходими райони, като целта е лекарят бързо да достигне лицето  
   Леки автомобили линейки – линейки за превоз на хора в седнало положение
   Специализирани медицински мотоциклети – специализирани медицински мотоциклети с пълен набор оборудване като на реанимобил, с екип от лекар или парамедик и шофьор-парамедик, като целта е да достигне до лицето за минимално време, да окаже необходимата му помощ и вече само ако е необходимо да поддържа пациента до пристигане на линейка за извозване до лечебно заведение. Тук най-важен е факторът ВРЕМЕ, който в чести случаи се оказва ЖИВОТОСПОСЯВАЩ. Същите се преоборудват с хладилни контейнери и се използват за превоз на кръв, плазма и други.
   Специализирани медицински АТВ-та – високопроходими специализирани медицински АТВ-та за трудно достъпните и непроходими райони, като целта е лекарят бързо да достигне лицето