СПЕЦИАЛИЗИРАН МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ ЧАСТНИ РЕАНИМОБИЛИ

ВИСОКО КАЧЕСТВО И НИВО НА ОБСЛУЖВАНЕ

НОВИ ЛИНЕЙКИ И РЕАНИМОБИЛИ

ОБОРУДВАНИ С АПАРАТУРА, КИСЛОРОД, МЕДИКАМЕНТИ И КОНСУМАТИВИ

ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ

24 часа на ден  |  7 дни в седмицата  |  365 дни в годината

ГРИЖАТА ЗА ПАЦИЕНТА Е НА ПЪРВО МЯСТО ЗА НАС

 

Извършваме специализиран медицински транспорт:
√   от лечебно заведение до лечебно заведение
√   от лечебно заведение до дома
√   от хоспис, санаториум или други до дома
   от дома до лечебно заведение, хоспис, санаториум или други
   други – друг специализиран медицински транспорт
√   ОТ ЛЕГЛО ДО ЛЕГЛО
Извършваме специализиран медицински транспорт:
√   на територията на гр. София, гр. Пловдив, гр. Пазарджик, гр. Дупница и съответните области
   от населено място до населено място в цяла България
   в чужбина – от и до България
Разполагаме с различни транспортни средства:
√   Линейки – тип А и тип В, съгласно европейски стандарт EN 1789 (типовете може да видите тук)
   Реанимобили – тип С, съгласно европейски стандарт EN 1789 (типовете може да видите тук)
   Джипове линейки
   Леки автомобили линейки
Транспортните средства отговарят на всички технически изисквания, съгласно нормативните и административни актове и са регистрирани „линейки” по смисъла на закона, притежават необходимите разрешителни и са регистрирани за превоз на пациенти. Предназначението и различните типове линейки може да видите тук.
Всички линейки са напълно оборудвани с:
   нова модерна апаратура – бифазни дефибрилатори, транспортни респиратори, електрически аспиратори, ЕКГ и др.
   основни и гръбначни носилки, транспортни столове
   пособия за цялостно имобилизиране на пациенти
√   пособия за диагностика, ресусцитация и реанимация
√   лекарствени средства
√   превързочни материали
   медицински инструменти
   стационарни кислородни инсталации по стандарт DIN от кислородни бутилки и/или кислороден концентратор, които осигуряват както продължително захранване на транспортния респиратор, така и възможност за директна кислородна терапия чрез инсталиран ротаметър с овлажнителна камера.
Оборудването е съгласно най-новите изисквания на стандарта EN 1789, осигуряващи всичко необходимо за доболнично медицинско обслужване и специализиран медицински транспорт на пациенти от всички възрастови групи, включително и неонатални пациенти – може да видите тук!
Разполагаме с висококвалифицирани медицински екипи, които при необходимост придружават пациента по време на транспорта:
   Лекар
   Парамедик
   Медицинска сестра
√   Санитар
   Шофьор – специално обучен за целта
В случай на влошаване на състоянието на пациента по време на транспорт нашите екипи са обучени как да реагират адекватно с цел опазване живота и здравето на пациента.
Цени
Ценообразуването се извършва по ценоразпис и включва следните компоненти:
   транспорт в рамките на града – фиксирана цена за съответния град
√   транспорт от населено място до населено място в България – цена на километър за реално изминатите километри в двете посоки
   международен транспорт – цена на километър за реално изминатите километри в двете посоки
   носене по етажи – заплаща се само в случаите когато няма асансьор или когато асансьорът е прекалено тесен. В останалите случаи не се таксува.
√   вид линейка – тип А, В или С, линейка лек автомобил, линейка джип
   наличие на екип – само ако е необходимо и в зависимост от екипа
   ЦЕНАТА Е ОТ ЛЕГЛО ДО ЛЕГЛО
   НАМАЛЕНИЯ И ОТСТЪПКИ – 5% намаление за суми над 1000 лв., 10% намаление за суми над 3000 лв., намаление за многократно използване на услугата
   СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ за клиенти, които ползват услугите ни често
   БЕЗПЛАТНИ консумативи, лекарства, кислород и използвана техника
   БЕЗПЛАТНО се транспортират придружители – един, по изключение до двама
Операторът, приел обаждането, ще Ви каже цената в зависимост от избраната услуга, вида линейка, екип (ако е необходим) и т.н.
Начините на плащане може да видите тук.
Повикване
Обадете се на телефони *1111 (без увеличение) или 0882 001 110. Наш оператор ще приеме обаждането, ще зададе уточняващи въпроси и ще Ви препоръча най-доброто решение съобразено с Вашите нужди.
Линейка, оборудване и екип се избира в зависимост от състоянието на пациента. За пациенти в тежко състояние линейка, специфично оборудване и специализиран екип се указват от лекуващия лекар.
Препоръчваме да се обадите и да си запишете час възможно най-рано.

 

 

Имаме договори с водещи болници в България и в чужбина.
Въведени европейски стандарти на линейки, оборудване и обслужване.
Координационен център следи всяка линейка къде се намира и оказва необходимата логистична подкрепа по време на транспорт.

 

 

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА НАС

ПОЗВЪНЕТЕ НИ СЕГА

НИЕ ЕДИНСТВЕНИ ГАРАНТИРАМЕ И ОСИГУРЯВАМЕ

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА НИСКА ЦЕНА