fbpx
ЕНА първа помощ

МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

ЩЕ ДОЙДЕМ НА МЯСТО В ДОМА ИЛИ ОФИСА

ВСИЧКИ ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ – КРЪВ, УРИНА, ГЪРЛЕН И НОСЕН СЕКРЕТ

КОВИД-19 ТЕСТОВЕ – PCR ТЕСТ, АНТИГЕНЕН ТЕСТ И ТЕСТОВЕ ЗА АНТИТЕЛА

С НАС ВИЕ ЩЕ СЕ ЧУВСТВАТЕ СПОКОЙНИ И ОБГРИЖЕНИ

Когато не можете да отидете до лаборатория или не Ви се чака на опашка,

ние ще докараме лабораторията при Вас.

Ако в момента не желаете да се влиза в дома или офиса Ви,

ние имаме решение – взимане на проба в линейка пред дома или офиса Ви.

Ще дойдем с линейка, за да вземем проба на място в дома или офиса.

Ще Ви посъветваме какви комбинации от изследвания да направите.

Лаборантите ни са с „лека ръка“ и няма да усетите взимането на пробата.

Бързи и достоверни резултати.

Услуга, отговаряща на най-добрите световни практики.

Услугата се предлага в град София и София област.

 

ТЕСТОВЕ ЗА КОВИД-19

Тестове за Ковид-19 са препоръчителни за хора, които:

 • имат симптоми или неразположение;
 • са били в контакт със заразен или носител на вируса;
 • са пътували в чужбина или са контактували с такива;
 • работят и контактуват с много хора или работят в колектив;
 • имат съмнения, че са прекарали заболяване с подобни на коронавирус симптоми;
 • имат чувство на безпокойство и това би ги успокоило.
Тестването за Ковид-19 намалява риска от заразяване на околните.
Получавате информация за реалното състояние в момента.

ЦЕНИ:

PCR тест
Цена: 69 лв.
Материал: носен и гърлен секрет
Установява: настояща инфекция и заразоносител, не отчита антитела
Сертификат: издаваме зелен сертификат или сертификат за пътуване в чужбина за държави извън Европейския съюз
Резултат: резултата излиза до края на деня, в който е взета пробата
Начин на получаване на резултата или сертификата: Ще получите SMS с ID и парола, с които можете онлайн да проверите Вашия резултат и да разпечатате зелен сертификат. Начина на получаване на сертификат за пътуване в чужбина за държави извън Европейския съюз се уговаря предварително с оператор – можем ние да Ви го донесем срещу допълнително заплащане или Вие да си го вземете на място от лаборатория.

АНТИГЕНЕН тестбърз тест
Цена: 14 лв.
Материал: носен и гърлен секрет
Установява: настояща инфекция и заразоносител, не отчита антитела
Сертификат: издаваме зелен сертификат или сертификат за пътуване в чужбина за държави извън Европейския съюз
Резултат: резултата излиза до 15 минути след взимане на пробата
Начин на получаване на резултата или сертификата: Ще получите SMS с ID и парола, с които можете онлайн да проверите Вашия резултат и да разпечатате зелен сертификат. Начина на получаване на сертификат за пътуване в чужбина за държави извън Европейския съюз се уговаря предварително с оператор – можем ние да Ви го донесем срещу допълнително заплащане или Вие да си го вземете на място от лаборатория.

АНТИГЕНЕН тест комбиниран с грип А и Вбърз тест
Цена: 22 лв.
Материал: носен и гърлен секрет
Установява: настояща инфекция и заразоносител, не отчита антитела
Сертификат: издаваме зелен сертификат или сертификат за пътуване в чужбина за държави извън Европейския съюз
Резултат: резултата излиза до 15 минути след взимане на пробата
Начин на получаване на резултата или сертификата: Ще получите SMS с ID и парола, с които можете онлайн да проверите Вашия резултат и да разпечатате зелен сертификат. Начина на получаване на сертификат за пътуване в чужбина за държави извън Европейския съюз се уговаря предварително с оператор – можем ние да Ви го донесем срещу допълнително заплащане или Вие да си го вземете на място от лаборатория.

Тест за АНТИТЕЛА – S – IgG на Roche
Цена: 24 лв.
Материал: венозна кръв
Установява: IgG – изградени антитела, стара инфекция и преболедувал
Сертификат: издаваме зелен сертификат
Резултат: резултата излиза до края на деня, в който е взета пробата
Начин на получаване на резултата или сертификата: Ще получите SMS с ID и парола, с които можете онлайн да проверите Вашия резултат и да разпечатате зелен сертификат.

Тест за вирус-неутрализиращи АНТИТЕЛА
Цена: 45 лв.
Материал: венозна кръв
Установява: наличие на вирус-неутрализиращи антитела
Сертификат: издаваме зелен сертификат
Резултат: резултата излиза до края на деня, в който е взета пробата
Начин на получаване на резултата или сертификата: Ще получите SMS с ID и парола, с които можете онлайн да проверите Вашия резултат и да разпечатате зелен сертификат.

ПКК, ДКК, СУЕ, CRP, Феритин, d-dimer, LDH
Цена: ПКК + ДКК – 8 лв.; СУЕ – 1,50 лв.; CRP – 6 лв.; Феритин – 20 лв.; d-dimer – 25 лв.; LDH – 3 лв.
Материал: венозна кръв
Установява: ПКК и ДКК – понижение на броя на лимфоцитите, на брой общи левкоцити, на брой тромбоцити; СУЕ – увеличение на СУЕ; CRP и Феритин – силно увеличение на острофазовите белтъци (маркери за възпаление); LDH, ASAT и CK – Увеличено ниво на някои ензими; d-dimer – увеличено ниво на d-dimer при тежки случаи (показател за засилено тромбообразуване)
Сертификат: издаваме зелен сертификат или сертификат за пътуване в чужбина за държави извън Европейския съюз
Резултат: резултата излиза до края на деня, в който е взета пробата
Начин на получаване на резултата или сертификата: Ще получите SMS с ID и парола, с които можете онлайн да проверите Вашия резултат и да разпечатате резултата

ЦЕНИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ:
Независимо от избраното изследване/тест се заплаща допълнителна такса за идване на място.

Домашно посещение – само за частни клиенти
Цена: 30 лв. на адрес (независимо от броя на лицата или изследванията) в гр. София – до Околовръстно шосе, вкл. Бояна, Драгалевци, Симеоново и Панчарево (за всички останали адреси цена от оператор).

Такса посещение – само за корпоративни клиенти
Цена: 24 лв. на човек независимо от броя на изследванията. В случаите на големи обеми, цената подлежи на коментар.

Посочените цени са само за в града. Цената за извън градовете може да получите на посочените телефони.

 

ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ВСИЧКИ ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ – КРЪВ, УРИНА, ГЪРЛЕН И НОСЕН СЕКРЕТ

Изследванията са препоръчителни за хора, които:

 • са хронично болни;
 • имат необходимост от регулярни изследвания;
 • трябва да си направят изследване, но не искат да отидат до лаборатория.

Работим с направления.

ЦЕНИ:

БИОХИМИЯ

Общ белтък – 3,00 лв.
Албумин – 3,00 лв.
Глюкоза – 3,00 лв.
ОГТТ глюкоза/.…min .….min.…min……min…….min…..min/ – по 3,00 лв.
ОГТТ инсулин/.…..min.…..min……min/ – по 18,00 лв.
Кръвно-захарен профил (трикратно) – 9,00 лв.
Креатинин- 3,00 лв.
Урея – 3,00 лв.
Пикочна киселина – 3,00 лв.
Общ билирубин – 3,00 лв.
Директен билирубин – 3,00 лв.
Холестерол – 3,00 лв.
HDL – 3,00 лв.
LDL – 3,00 лв.
VLDL – 3,00 лв.
Триглицериди – 3,00 лв.
AСAT – 3,00 лв.
AЛAT – 3,00 лв.
ГГТ – 3,00 лв.
Алкална фосфатаза – 3,00 лв.
ЛДХ (LDH) – 3,00 лв.
Амилаза – 4,30 лв.
Амилаза-панкреас – 4,30 лв.
Липаза – 4,50 лв.
CPK – 5,00 лв.
CPK-MB – 5,00 лв.
Калций – 3,00 лв.
Йонизиран калций – 4,50 лв.
Фосфор – 3,00 лв.
Калий – 4,00 лв.
Натрий – 4,00 лв.
Хлориди – 4,50 лв.
Желязо – 5,00 лв.
ЖСК – 5,00 лв.
Феритин – 20,00 лв.
Трансферин – 20,00 лв.
Магнезий – 3,00 лв.
anti – CCP * – 47,00 лв.
CRP (C-реактивен протеин) – 6,00 лв.
hsCRP – 15,00 лв.
AST (анти-стрептолизинов титър) – 6,00 лв.
RF (ревматоиден фактор) – 6,00 лв.
Гликиран хемоглобин А1c – 12,90 лв.
Бикарбонати – 4,50 лв.
Холинестераза – 15,00 лв.
Хомоцистеин – 35,00 лв.
Литий * – 14,00 лв.
Цинк * – 20,00 лв.
Валпроева киселина * – 26,00 лв.
Прокалцитонин * – 74,00 лв.
Цистатин С – 29,00 лв.

ХЕМАТОЛОГИЯ

Пълна кръвна картина – 6,00 лв.
Пълна кръвна картина + 5 ДИФ. ДКК – 8,00 лв.
ДКК – микроскопски и морфология на еритроцити – по 4,00 лв.
Ретикулоцити – 4,00 лв.
СУЕ – 1,50 лв.
Левкоцити – 2,00 лв.
Хемологлобин – 2,00 лв.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА

Общо химично изследване и седимент – 4,00 лв.
Белтък – 3,00 лв.
Креатинин – 3,00 лв.
Креатининов клирънс – 8,00 лв.
Калций – 3,00 лв.
Фосфор – 3,00 лв.
Амилаза – 6,50 лв.
Микроалбумин – 13,00 лв.
Наркотични вещества (опиати, канабис, бензодиазепини, барбитурати, амфетамини, кокаин, морфин) – 25,00 лв.
Цистин* – 30,00 лв.
Цитрат* – 30,00 лв.
Оксалат* – 30,00 лв.
Трипсиноген 2 – 25,00 лв.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА

FT3 (свободен трийодтиронин) – 15,90 лв.
FT4 (свободен тироксин) – 15,90 лв.
TSH (тиреотропин) – 15,90 лв.
TRAb (анти-TSH рецепторни антитела) – 35,00 лв.
TAT (тиреоглобулинови антитела) – 15,90 лв.
MAT (микрозомални антитела) – 15,90 лв.
Тиреоглобулин – 35,00 лв.
Калцитонин – 32,00 лв.

СЕРОЛОГИЯ

Хламидия пневмоние IgM – 28,00 лв.
Хламидия пневмоние IgA – 28,00 лв.
Хламидия пневмоние IgG – 28,00 лв.
Хламидия трахоматис IgM – 16,00 лв.
Хламидия трахоматис IgA – 16,00 лв.
Хламидия трахоматис IgG – 16,00 лв.
Хеликобактер пилори антиген (фецес) – 39,90 лв.
Хеликобактер пилори – IgА – 16,00 лв.
Хеликобактер пилори – IgG – 16,00 лв.
Микоплазма пневмоние – IgМ – 20,00 лв.
Микоплазма пневмоние – IgG – 20,00 лв.
Сифилис – 9,00 лв.
TBC Quanti Feron – 110,00 лв.

КОАГУЛАЦИЯ

ПВ и INR – 5,00 лв.
Фибриноген – 5,00 лв.
аРТТ – 5,00 лв.
D-Dimer – 25,00 лв.
Време на кървене – 2,00 лв.
Време на съсирване – 2,00 лв.

РЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ

LH (лутеинезиращ хормон) – 16,90 лв.
FSH (фоликуло-стимулиращ хормон) – 16,90 лв.
Естрадиол – 16,90 лв.
DHEA-S (дехидроепиандростерон) – 17,90 лв.
Прогестерон – 16,90 лв.
Тестостерон – 16,90 лв.
Свободен тестостерон – 30,00 лв.
Пролактин – 16,90 лв.
17-alfa-OH прогестерон – 19,90 лв.
Андростендион – 19,90 лв.
SHBG Human sexhormone – binding globulin – 25,00 лв.
INHIBIN B – 50,00 лв.
AMH (анти мюлеров хормон) – 44,90 лв.

ДРУГИ ХОРМОНИ

ЧХГ + β хорионгонадотропин – 17,90 лв.
Инсулин (IRI) – 18,00 лв.
Кортизол серум – 16,90 лв.
Кортизол ритъм /..….h…..…h….…h/ – 33,80 лв.
Кортизон слюнка – 16,90 лв.
C – Peptide (С-пептид) – 16,90 лв.
Гастрин* – 42,00 лв.
Ренин* – 39,00 лв.
Норадреналин* – 45,00 лв.
Адреналин* – 45,00 лв.
Reverse T3* – 85,00 лв.
STH (Соматотропен хормон) – 25,00 лв.
IGF -1 (Соматомедин C)* – 69,00 лв.
IGF – BP3* – 74,00 лв.
Еритропоетин* – 39,00 лв.
Алдостерон – 28,00 лв.
ADH (антидиуретичен хормон)* – 39,00 лв.
ACTH (аденокортикотропен хормон) – 21,00 лв.
N-MID Osteocalcin – 20,00 лв.
B-Crosslaps – 20,00 лв.
PTH (паратхормон) – 29,00 лв.
Серотонин* – 45,00 лв.

ПАТОЛОГИЯ

Цитонамазка – 19,00 лв.
Течно базирана цитонамазка – 38,00 лв.
Хистология – 60,00 лв.

ИМУНОЛОГИЯ

Ig M – 10,00 лв.
Ig A – 10,00 лв.
Ig G – 10,00 лв.
Ig E total – 20,00 лв.
Ig G 4* – 45,00 лв.
Специфични Ig E (RAST)* – по – 31,00 лв.
Тестове за алергии (RAST)* – по – 20,00 лв.
C3 комплемент – 15,00 лв.
C4 комплемент – 15,00 лв.
AAb GAD 65* – 46,00 лв.
Aab IA 2* – 58,00 лв.
Aab Insulin* – 37,00 лв.
Тропонин – 28,00 лв.
Окултни кръвоизливи (във фецес) – 10,00 лв.
HLAB27 – 33,00 лв.
HLAB5 – 50,00 лв.
SSA* – 35,00 лв.
SSB* – 35,00 лв.
ANA – 20,00 лв.
AMA – 25,00 лв.
AGMA* – 45,00 лв.
pANCA – 30,00 лв.
cANCA – 30,00 лв.
ACE* – 24,00 лв.
ACL – IgM* – 45,00 лв.
ACL – IgG* – 45,00 лв.
Β2 – Gp – IgM* – 45,00 лв.
Β2 – Gp – IgG* – 45,00 лв.
LKM* – 28,00 лв.
Gliadin AB – IgA* – 41,00 лв.
Gliadin AB – IgG* – 41,00 лв.
Tissue Transglutaminase (Ab IgA)* – 65,00 лв.
AАb tissue transglutaminase IgG* – 65,00 лв.
Алфа 1-антиртипсин* – 20,00 лв.
AAb intrinsinc factor* – 37,00 лв.
ААb Reticulin Ig G* – 33,00 лв.
Lupus anticoagulant* – 35,00 лв.
AAb dsDNA* – 28,00 лв.
Rabbit epithelium IgE* – 20,00 лв.
Антиовариални антитела* – 37,00 лв.
Антиспермални антитела – 27,00 лв.
Lymphocyte subpopulations* – 180,00 лв.
NK cells (CD3-/CD16+)* – 34,00 лв.
C1 inactivator (funct.)* – 32,00 лв.
C1-esterase inhibitor activity* – 27,00 лв.
IL -6* – 64,00 лв.
Cryoglobulines* – 15,00 лв.
AAb to MUSK* – 65,00 лв.
AAb Acetylcholine Receptor* – 49,00 лв.
AQP4* – 71,00 лв.
ААb Parietаl Cells (антитела срещу париеталните клетки на стомаха)* – 71,00 лв.
Тест за хранителна непоносимост (24 храни) – 115,00 лв.
Тест за хранителна непоносимост (24 храни) и изследване за Candida albicans IgG – 120,00 лв.
Тест за хранителна непоносимост (44 храни) – 190,00 лв.
Тест за хранителна непоносимост (44 храни) и изследване за Candida albicans IgG – 210,00 лв.
Тест за хранителна непоносимост (88 храни) – 350,00 лв.
Тест за хранителна непоносимост (88 храни) и изследване за Candida albicans IgG – 360,00 лв.
Тест за хранителна непоносимост (283 храни) – 358,00 лв.
Тест за хранителна непоносимост (283 храни) и изследване за Candida albicans IgG – 375,00 лв.
Тест за хранителна непоносимост за вегетарианци към 40 храни – 190,00 лв.
Комбиниран тест за алергии /ALEX – Allergy Explorer/ към 282 алергии – 340,00 лв.
Комбиниран тест за алергии /ALEX – Allergy Explorer/ към 282 алергии и изследване за Candida albicans IgG – 375,00 лв.
Тест за алергия към мляко и глутен – 53,00 лв.
Кандида (Candida albicans) IgG – 32,00 лв.
Инхалаторен панел – алергия IgE антитела /10-I/ – 42,00 лв.
Инхалаторен панел – алергия IgE антитела /30-I/ – 82,00 лв.
Педиатричен панел – алергия IgE антитела /20-I/ – 68,00 лв.
Атопичен панел – алергия IgE антитела /20-I/ – 68,00 лв.
Комбиниран тест за калпротектин, лактоферин, трансферин, окултна кръв (фецес) – 29,00 лв.
Гастро панел / ПЕПСИНОГЕН I , ПЕПСИНОГЕН II ,ГАСТРИН , Helicobacter pilori IgG / – 125,00 лв.

ВИТАМИНИ

Витамин B12 – 28,00 лв.
Витамин D total (25-OH vit D ) – 32,00 лв.
Витамин D total (1,25-OH Vit D*) – 54,00 лв.
Фолиева киселина – 28,00 лв.
Витамин А (ретинол)* – 36,00 лв.
Витамин Е* – 36,00 лв.

ПАРАЗИТОЛОГИЯ

Фекална проба – 25,00 лв.
Ехинококоза ELISA/РПХА – 25,00 лв.
Трихинелоза ELISA/РПХА – 25,00 лв.
Ларва Мигранс ELISA – 25,00 лв.

МИКРОБИОЛОГИЯ

Урина за урокултура (еднократно) – 10,00 лв.
Урина за урокултура (трикратно) – 22,00 лв.
Храчка – 27,00 лв.
Секрети – Гърлен – 27,00 лв.
Секрети – Назофаренгиален – 27,00 лв.
Секрети – Ушен – 27,00 лв.
Секрети – Конюктивален – 27,00 лв.
Секрети – Раневи – 27,00 лв.
Секрети – Други – 27,00 лв.
Материали от генитална система за банална флора – Уретрален секрет – 27,00 лв.
Материали от генитална система за банална флора – Вагинален секрет – 27,00 лв.
Материали от генитална система за банална флора – Цервикален секрет – 27,00 лв.
Материали от генитална система за банална флора – eякулат – 27,00 лв.
Материали от генитална система за банална флора – простатен секрет – 27,00 лв.
Антибиограма – 6,50 лв.
Антигенна идентификация на N.gonorrhoeae – 15,00 лв.
Ферцес и анален секрет – 25,00 лв.
Trichomonas vaginalis – 15,00 лв.
Mycoplasma (чувствителност, количествено и качествено измерване) – 35,00 лв.
Микоплазми в урина (качествено измерване) – 25,00 лв.
Чувствителност на гъби към антимикотици – 30,00 лв.
Хемокултура – 46,00 лв.
Препарат директна микроскопия – 10,00 лв.
Бърз тест за бета хемолитичен стрептокок група А (сух тампон) – 12,00 лв.
Campylobacter antigen във фецес – 18,00 лв.
Clostridium difficile antigen + Toxin A и B във фецес – 28,00 лв.

ТУМОРНИ МАРКЕРИ

CEA – 20,00 лв.
AFP – 20,00 лв.
PSA – 20,00 лв.
FPSA – 20,00 лв.
CA 15-3 – 20,00 лв.
CA 125 – 20,00 лв.
HE4 (HE4, СА 125 и ROMA) – 60,00 лв.
CA 19-9 – 20,00 лв.
CA 242 – 24,00 лв.
CA 72-4 – 41,00 лв.
CYFRA 21-1 – 28,00 лв.
SCC – 29,00 лв.
S-100* – 45,00 лв.
TPA* – 37,00 лв.
TPS* – 37,00 лв.
CA 50* – 37,00 лв.
NSE* – 41,00 лв.
HER2* – 190,00 лв.
β2 – микроглобулин* – 36,00 лв.

ПРОТЕИНИ

Калпротектин (фецес) – 40,00 лв.
Електрофореза на хемоглобин* – 44,00 лв.

ВИРУСОЛОГИЯ

Anti-HIV 1/2 (СПИН) – 16,00 лв.
Anti-HAV IgM (Хепатит А) – 18,00 лв.
HBsAg (Хепатит В) – 16,00 лв.
HBsAg – quantative / количествен / – 45,00 лв.
Anti-HBs – 22,00 лв.
HBeAg – 25,00 лв.
Anti-Hbe – 25,00 лв.
Anti-HBc-total – 20,00 лв.
Anti-HBc-IgM – 25,00 лв.
Anti-HCV (Хепатит С) – 17,00 лв.
HDV Ag (Хепатит D) – 30,00 лв.
Hepatitis E IgG/IgM (Хепатит Е) – по 25,00 лв.
Epstein-Barr EBV VCA – IgM – 21,70 лв.
Epstein-Barr EBV VCA – IgG – 21,70 лв.
Epstein-Barr EBNA-1 – IgG – 21,70 лв.
Херпес симплекс вирус 1 – IgM – 25,00 лв.
Херпес симплекс вирус 1 –IgG – 25,00 лв.
Херпес симплекс вирус 2 – IgM – 25,00 лв.
Херпес симплекс вирус 2 – IgG – 25,00 лв.
Херпес зостер – IgM – 25,00 лв.
Херпес зостер –IgG – 25,00 лв.
HHV-6 IgG (човешки херпес вирус 6)* – 36,00 лв.
Цитомегаловирус – IgM – 25,00 лв.
Цитомегаловирус –IgG – 25,00 лв.
Токсоплазмоза – IgG – 25,00 лв.
Токсоплазмоза – IgM – 25,00 лв.
Рубеола – IgG – 25,00 лв.
Рубеола – IgM – 25,00 лв.
Лаймска болест – IgM – 21,00 лв.
Лаймска болест – IgG – 21,00 лв.
Коклюш – IgM* – 31,00 лв.
Коклюш – Ig G* – 31,00 лв.
Ротавирус /във фецес/ – 15,00 лв.
ТORCH профил – 68,00 лв.

МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА

ДНК диагностика на Clostridium difficile – 149,00 лв.
ДНК анализ за вродени тромбофилии (FVL 1691 G>A; FV Liv 1250 T>C; FV Cam 1091 G>C; FVHK 1090 A>G; FII 20210 G>A; MTHFR 1298 A>C) – 160,00 лв.
ДНК анализ за вродени тромбофилии (FVL 1691 G>A; FV Liv 1250 T>C; FV Cam 1091 G>C; FVHK 1090 A>G; FII 20210 G>A; MTHFR 677 C>T; MTHFR 1298 A>C; В-фибриноген 455G>A; ACE; Apo B-3500R>Q; Apo E кодожи 112 и 158р; PAI _G4/G5; GP III (HPA – 1) L33P) – 250,00 лв.
ДНК анализ за детекция на микроделеции в У-хромозомата – 155,00 лв.
ДНК анализ за глутенова непоносимост / Целиакия / – 210,00 лв.
ДНК анализ за лактозна и фруктозна непоносимост – 115,00 лв.
Микроделеции на Y – хромозомата – 155,00 лв.
Пародонтални патогени (Actinobaccilus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Prevotella intermedia, Treponema denticola, Parvimonas micra, Fusobacterium nucleatum/periodontium, Campylobacter rectus, Eubacterium nodatum, Eikenella corrodens, Capnocytophaga spp) – 200,00 лв.
Mycoplasma gentalium, Micoplasma Hominis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum – 65,00 лв.
Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum – 60,00 лв.
Chlamydia trachomatis, Nelsseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis – 65,00 лв.
Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum – 72,00 лв.
Идентификация на C. Difficle и диференциация на непатогени, вирулентни и хипервирулентни щамове, резистнентност към моксифлоксацин – 149,00 лв.
Респираторни бактериални инфекции – 170,00 лв.
Borellia / Лаймска болест – 125,00 лв.
Урогенитални патогени (Chlamydia trachomatis, Lymphogranuloma venereum, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginali, Treponema pallidum, Herpes simplex 1 и 2) – 130,00 лв.
Neisseria gonorrhoeae – 35,00 лв.
Chlamydia trachomatis – 35,00 лв.
Trichomonas vaginalis – 35,00 лв.
Mycoplasma genitalium – 35,00 лв.
Mycoplasma] hominis – 35,00 лв.
Високорискови HPV типове 16/18 – 48,00 лв.
Нискорискови HPV типове 6/11 – 48,00 лв.
Генотипизиране на 19 високо и среднорискови HPV типове (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82) – 139,00 лв.
Нискорискови HPV 6/11 генотипизиране, Високорискови HPV 16/18 генотипизиране – 82,00 лв.
HSV I (херпес), HSV II (херпес) – 50,00 лв.
ДНК анализ „Пародонтални патогени“ – 200,00 лв.
ДНК анализ „Урогенитални патогени“ (11 броя полово-предавани патогени) – 130,00 лв.
ДНК анализ за генотипизиране на 19 високо и среднорискови HPV типове – 139,00 лв.
ДНК анализ на високорискови HPV типове 16/18 – 48,00 лв.
ДНК анализ на нискорискови HPV типове 6/11 – 48,00 лв.
ПАКЕТ Високо и нискорискови HPV типове 6/11/16/18 – 82,00 лв.
ДНК анализ за Chlamydia trachomatis – 35,00 лв.
ДНК анализ за Trichomonas vaginalis – 35,00 лв.
ДНК анализ за Mycoplasma genitalium – 35,00 лв.
ДНК анализ за Mycoplasma hominis – 35,00 лв.
ДНК анализ Ureaplasma (parvum /urealyticum) – 35,00 лв.
ПАКЕТ ДНК анализ „Уреаплазми и микоплазми“ – 65,00 лв.
ПАКЕТ ДНК анализ „Хламидия, уреаплазми и микоплазма“ – 60,00 лв.
ПАКЕТ ДНК анализ „Хламидия, уреаплазми и микоплазми“ – 72,00 лв.
ПАКЕТ ДНК анализ „Хламидия, трихомони и гонорея“ – 65,00 лв.
ПАКЕТ ДНК анализ “ПАРОДОНТОЗА” – 200,00 лв.
Toxoplasma gondii* – 333,00 лв.
CMV* – 148,00 лв.
HAV – RNA* – 155,00 лв.
HCV – RNA* – 222,00 лв.
HCV – генотип* – 289,00 лв.
HBV – DNA* – 155,00 лв.

ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ

Определяне титъра на анти-А и анти-В антитела (АВО-несъвместимост майка-плод) – 25,00 лв.
Определяне титър на еритроантитела – 36,00 лв.
Rh-фенотип и Kell-антитела – 38,00 лв.
Алоеритроантитела (Rh) – 32,00 лв.
Кръвна група (Rh) – 17,00 лв.
Еритроантитела ало/авто – 36,00 лв.
Специфичност на еритроантитела – 40,00 лв.

* Маркираните изследвания се изработват в MVZ Labor Dr. Limbach Гермaния

Поради технически причини е възможно забавяне при публикуването на промяна в ценоразписа.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ:

Независимо от избраното изследване/тест се заплаща допълнителна такса за линейка с лаборант, които идват на място.

Домашно посещение – само за частни клиенти

Цена: 30 лв. на адрес (независимо от броя на лицата или изследванията) в гр. София – до Околовръстно шосе, вкл. Бояна, Драгалевци, Симеоново и Панчарево (за всички останали адреси цена от оператор).

Такса посещение – само за корпоративни клиенти

Цена: 24 лв. на човек независимо от броя на изследванията. В случаите на големи обеми, цената подлежи на коментар.

Посочените цени са само за в града. Цената за извън градовете може да получите на посочените телефони.

ПАКЕТИ:
 1. ПАКЕТ “ПРЕДОПЕРАТИВЕН” /класически/ – 40 лв.

ПКК + 5 ДИФ ДКК Общ белтък СУЕ Креатинин Глюкоза Кръвна група и Rh АСАТ Протромбиново време + INR АЛАТ Урина – общо химично изследване и седимент

 1. ПАКЕТ “ПРЕДОПЕРАТИВЕН” /разширен/ – 74 лв.

ПКК + 5 ДИФ ДКК Натрий СУЕ Хлориди Глюкоза Протромбиново време + INR Общ белтък Кръвна група и Rh Креатинин Сифилис АСАТ Anti-HIV ½ (СПИН) АЛАТ HBsAg (Хепатит В) Калий Урина – общо химично изследване и седимент

 1. ПАКЕТ „ЗАХАРЕН ДИАБЕТ” – 30 лв.

Гликиран хемоглобин Инсулин /HOMA/ Урина – общо химично изследване Кръвно-захарен профил (трикратен) Микроалбуминурия (24 часова урина с диуреза или сутрешна)

 1. ПАКЕТ “ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА” 1 – 65 лв.

FT3 TAT FT4 MAT TSH

 1. ПАКЕТ “ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА” 2 – 42 лв.

FT3 FT4 TSH

 1. ПАКЕТ “ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА” 3 – 30 лв.

TAT MAT

 1. ПАКЕТ “РЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ” – 58 лв.

LH Естрадиол Пролактин FSH Tестостерон

 1. ПАКЕТ “БРЕМЕННОСТ – TORCH” – 68 лв.

Рубеола (Rubella) Ig G Токсоплазмоза (Toxoplasma) Ig G Херпес симплекс вирус (HSV I) Ig G Цитомегаловирус (CMV) Ig G

 1. ПАКЕТ “IN VITRO – СТАРТ” /жени/ – 90 лв.

TSH AMH LH Пролактин FSH Естрадиол

 1. ПАКЕТ “IN VITRO – СТИМУЛАЦИЯ” – 43 лв.

LH Пролактин Естрадиол

 1. ПАКЕТ “IN VITRO – ПУНКЦИЯ” /жени/ – 135 лв.

ПКК Сифилис СУЕ Anti-HIV ½ (СПИН) Протромбиново и INR HBsAg (Хепатит В) Време на кървене Anti-HCV (Хепатит C) Време на съсирване Anti-HВc-total Калий Chlamydia trachomatis Ig M Натрий Chlamydia trachomatis Ig G Калций Кръвна група и Rh

 1. ПАКЕТ “IN VITRO – ВИРУСОЛОГИЯ” – 58 лв.

Anti-HIV 1/2 (СПИН) Anti-HCV (Хепатит С) HBsAg (Хепатит В) Сифилис Anti-HBc-total

 1. ПАКЕТ “БЪБРЕЦИ” – 42 лв.

ПКК + 5 ДИФ ДКК Пикочна киселина Общ белтък Калий Албумин Натрий Креатинин Цистатин С Урея Урина – общо химично изследване и седимент

 1. ПАКЕТ “ЧЕРЕН ДРОБ” – 58 лв.

Общ билирубин ГГТ Директен билирубин Алкална фосфатаза Общ белтък LDH Албумин HBsAg (Хепапит В) АЛАТ Anti-HCV (Хепатит С) АСАТ Урина – общо химично изследване

 1. ПАКЕТ “ХЕПАТИТНИ МАРКЕРИ” – 60 лв.

Anti-HАV (Хепатит А) Anti-HCV (Хепатит C) HBsAg (Хепатит В) Anti-HВc-total

 1. ПАКЕТ “ДЕБЕЛО ЧЕРВО” – 40 лв.

СА 19-9 Окултни кръвоизливи Калпротектин

 1. ПАКЕТ „ГАСТРО ПАНЕЛ“ – 125 лв.

Гастрин Пепсиноген II Пепсиноген I Helicobacter pylori IgG

 1. ПАКЕТ “КАРДИО” – 37 лв.

Общ холестерол Урея HDL-холестерол АСАТ LDL-холестерол Калий VLDL -холестерол Натрий Триглицериди Хлоридий Глюкоза LDH Креатинин CPK – МВ Пикочна киселина CPK

 1. ПАКЕТ “ЛИПИДЕН СТАТУС” – 11 лв.

Общ холестерол VLDL-холестерол HDL-холестерол Триглицериди LDL-холестерол

 1. ПАКЕТ “ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” /минимум/ – 20 лв.

ПКК ДКК – микроскопско броене LDH Желязо Ретикулоцити ЖСК

 1. ПАКЕТ “ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” /разширен/ – 79 лв.

ПКК ДКК – микроскопско броене СУЕ Желязо Ретикулоцити ЖСК Морфология на еритроцити Трансферин Общ билирубин Феритин Директен билирубин Фолиева киселина LDH Витамин В12

 1. ПАКЕТ “ОСТЕОПОРОЗА” – 88 лв.

Калций Витамин D total Фосфор Паратхормон Магнезий Oстеокалцин Алкална фосфатаза B-Crosslaps

 1. ПАКЕТ “ПРОФИЛАКТИКА”/минимум/ – 25 лв.

ПКК + 5 ДИФ ДКК Креатинин СУЕ Пикочна киселина Глюкоза АСАТ Триглицериди АЛАТ Общ белтък ГГТ Общ холестерол

 1. ПАКЕТ “ПРОФИЛАКТИКА” /класически / – 55 лв.

ПКК + 5 ДИФ ДКК Триглицериди СУЕ Общ билирубин Глюкоза CRP Общ белтък АСАТ Албумин АЛАТ Креатинин ГГТ Урея Алкална фосфатаза Пикочна киселина Желязо Общ холестерол Калий HDL-холестерол Натрий LDL-холестерол VLDL-холестерол Урина – общо химично изследване и седимент

 1. ПАКЕТ “ПРОФИЛАКТИКА” /обстоен/ – 160 лв.

ПКК Фолиева киселина АСАТ Витамин В 12 АЛАТ Витамин D total Общ холестерол CRP HDL-холестерол TSH LDL-холестерол TAT Желязо MAT Феритин

 1. ПАКЕТ “ПРОФИЛАКТИКА” /възраст от 19 до 39 г./ – 53 лв.

ПКК + 5 ДИФ ДКК Натрий СУЕ Хлоридий ЖСК Глюкоза Калций Желязо Общ белтък Фосфор АЛАТ Албумин Калий АСАТ Креатинин Общ билирубин ГГТ Урея Директен билирубин ЛДХ Пикочна киселина Общ холестерол CRP Урина – общо химично изследване и седимент

 1. ПАКЕТ “ПРОФИЛАКТИКА” /жени над 40 г./ – 92 лв.

ПКК + 5 ДИФ ДКК CRP СУЕ Калий Глюкоза Натрий Общ белтък Хлоридий Албумин Калций Креатинин Фосфор Урея Директен билирубин Пикочна киселина Общ билирубин Общ холестерол АСАТ HDL-холестерол АЛАТ LDL-холестерол ГГТ VLDL-холестерол ЛДХ Триглицериди Алкална фосфатаза ЖСК TSH Желязо Урина – общо химично изследване и седимент

 1. ПАКЕТ “ПРОФИЛАКТИКА” /мъже над 40 г./ – 96 лв.

ПКК + 5 ДИФ ДКК CRP СУЕ Калий Глюкоза Натрий Общ белтък Хлоридий Албумин Калций Креатинин Фосфор Урея Директен билирубин Пикочна киселина Общ билирубин Общ холестерол АСАТ HDL-холестерол АЛАТ LDL-холестерол ГГТ VLDL-холестерол ЛДХ Триглицериди Алкална фосфатаза ЖСК PSA total Желязо Урина – общо химично изследване и седимент

 1. ПАКЕТ “ТУМОРНИ МАРКЕРИ” /жени/ – 75 лв.

CEA CA 125 CA 15-3 HE 4 (ROMA)

 1. ПАКЕТ “ТУМОРНИ МАРКЕРИ” /мъже/ – 50 лв.

PSA PSA total (Ratio) f PSA CEA

 1. ПАКЕТ “ДЕТСКО ЗДРАВЕ” CRP – 22 лв.

ПКК + 5 ДИФ ДКК СУЕ Глюкоза Урина – общо химично изследване и седимент

 1. ПАКЕТ “ДЕТСКA ЯСЛА” Паразитология (перианален отпечатък) – 34 лв.

ПКК СУЕ Микробиология Урина – общо химично изследване и седимент

 1. ПАКЕТ “ДЕТСКA ГРАДИНА” 1 Паразитология (перианален отпечатък) – 22 лв.

ПКК СУЕ Урина – общо химично изследване и седимент

 1. ПАКЕТ “ДЕТСКA ГРАДИНА” 2 Микробиология – 22 лв.

ПКК СУЕ Урина – общо химично изследване и седимент

 1. ПАКЕТ “ДЕТСКA ГРАДИНА” 3 Паразитология (перианален отпечатък) – 20 лв.

Микробиология

 1. ПАКЕТ “ДЕТСКA ГРАДИНА” 4 – 12 лв.

Паразитология (перианален отпечатък)

 1. ПАКЕТ “ДЕТСКA ГРАДИНА” 5 – 12 лв.

Микробиология (фецес)

 1. СИФИЛИС (за единия родител) при направен пакет – 7 лв.
 1. ПАКЕТ “ЗДРАВНА КНИЖКА” Паразитология – 20 лв.

Микробиология

 1. ПАКЕТ “ВИТАМИНИ” Витамин D total – 62 лв.

Фолиева киселина Витамин В 12

 1. ПАКЕТ “ДЕРМАТОЛОГИЯ” 1 Тестостерон – 35 лв.

ПКК Глюкоза DHEA – S

 1. ПАКЕТ “ДЕРМАТОЛОГИЯ” 2 DHEA – S – 55 лв.

ПКК Глюкоза TSH Тестостерон FT4

 1. ПАКЕТ “ДЕРМАТОЛОГИЯ” 3 LH – 83 лв.

ПКК Гликиран хемоглобин FSH Тестостерон Естрадиол DHEA – S

 1. ПАКЕТ “ТЕЖКИ МЕТАЛИ” 1 – 247 лв.

Олово Кадмий Арсен Хром Живак Кобалт Никел

 1. ПАКЕТ “ТЕЖКИ МЕТАЛИ” 2 – 90 лв.

Арсен Живак

 1. ПАКЕТ “ГЕНИТАЛНА СИСТЕМА” /микробиология/ – 62 лв.

Генитална система – банална флора, микоплазми с чувствителност, кандида, гарднерела / вагинален, цервикален, уретрален секрет или еякулат/

 1. ПАКЕТ “ПОЛОВО-ПРЕДАВАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” /кръвен тест/ – 54 лв.

Сифилис HBsAg (Хепатит В) Anti-HIV ½ (СПИН) Anti-HCV (Хепатит C) Chlamydia trachomatis IgG ДНК ИЗСЛЕДВАНИЯ:

 1. ПАКЕТ „НИСКОРИСКОВИ HPV“ – 48 лв.

Нискорискови HPV типове 6/11

 1. ПАКЕТ „ВИСОКОРИСКОВИ HPV“ – 48 лв.

Високорискови HPV типове 16/18

 1. ПАКЕТ “ ВИСОКОРИСКОВИ И НИСКОРИСКОВИ HPV“ – 82 лв.

Нискорискови HPV типове 6/11 Високорискови HPV типове 16/18

 1. ГЕНОТИПИЗИРАНЕ НА 19 ВИСОКО И СРЕДНОРИСКОВИ – 139 лв.

HPV ТИПОВЕ (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73 и 82)

 1. ПАКЕТ ДНК АНАЛИЗ „УРЕАПЛАЗМИ И МИКОПЛАЗМИ“ /ДНК/ – 65 лв.

Ureaplasma parvum Mycoplasma genitalium Ureaplasma urealyticum Mycoplasma hominis

 1. ПАКЕТ З „ХЛАМИДИЯ, УРЕАПЛАЗМИ И МИКОПЛАЗМА“/ДНК/ – 60 лв.

Chlamydia trachomatis Ureaplasma urealyticum Ureaplasma parvum Mycoplasma genitalium

 1. ПАКЕТ „ХЛАМИДИЯ, ТРИХОМОНИ И ГОНОРЕЯ“ /ДНК/ – 65 лв.

Chlamydia trachomatis Trichomonas vaginalis Neisseria gonorrhoeae

 1. ПАКЕТ „ХЛАМИДИЯ, УРЕАПЛАЗМИ И МИКОПЛАЗМИ“ /ДНК/ – 72 лв.

Chlamydia trachomatis Ureaplasma urealyticum Ureaplasma parvum Mycoplasma genitalium

 1. ПАКЕТ „УРОГЕНИТАЛНИ ПАТОГЕНИ“ /ДНК/ – 130 лв.

Chlamydia trachomatis (Хламидия) Ureaplasma parvum (Уреаплазма) Lymphogranuloma venereum Ureaplasma urealyticum (Уреаплазма) (Хламидиен лимфогранулом) Trichomonas vaginalis (Трихомони) Neisseria gonorrhoeae (Гонорея) Treponema pallidum (Сифилис) Mycoplasma genitalium (Микоплазма) HSV 1 (Херпес) Mycoplasma hominis (Микоплазма) HSV 2 (генитален херпес)

 1. ПАКЕТ “ПАРОДОНТОЗА” /ДНК/ – 200 лв.

Porphyromonas gingivalis Actinobaccilus actinomycetemcomitans Tannerella forsythia Fusobacterium nucleatum/periodonticum Prevotella intermedia Campilobacter rectus Treponema denticola Eubacterium nodatum Parvimonas micra Eikenella corrodens Capnocytophaga spp

 1. ДНК ДИАГНОСТИКА НА CLOSTRIDIUM DIFFICLE – 149 лв.

Токсин А Бинарен токсин Токсин В Резистентност към моксифлоксацин 3 характерни делеции в регулаторния ген tcdC

 1. ДНК АНАЛИЗ ЗА ГЛУТЕНОВА НЕПОНОСИМОСТ – ЦЕЛИАКИЯ – 210 лв.

HLA-DQ2 cis (с общо 13 HLA-DQ2 trans показателя HLA-DQ8 за тях)

 1. ДНК АНАЛИЗ ЗА ЛАКТОЗНА И ФРУКТОЗНА НЕПОНОСИМОСТ – 115 лв.

LCT (C/T-13910) ФРУКТОЗНА НЕПОНОСИМОСТ“ ALDOB (A149P, A174D и N334K)

 1. ПАКЕТ “РЕСПИРАТОРНИ БАКТЕРИАЛНИ ИНФЕКЦИИ” – 170 лв.

S. ,neumoniae, B.pertussis, B.parapertussis, B. holmesii, Legionela spp _(разграничава L. pneumophila, L. micdadei, L. longbeachae, L.bozemanae), M. pneumoniae, C. pneumoniae, H.Influenzae (разграничава тип В от non B) и M. catharrhalis

 1. ПАКЕТ “ВРОДЕНИ ТРОМБОФИЛИИ” /ДНК/ – 160 лв.

Фактор V (Leiden 1691 G>A) MTHFR (677 C>T) Фактор V (Liverpool 1250 T>C) MTHFR (1298 A>C) Фактор V (Cambrige 1091 G>C) Фактор V (Hong Kong 1090 A>G) Фактор II/протромбин (20210 G>A) PAI- инхибитор на плазминогенния активатор (4G/5G)

 1. ПАКЕТ “ВРОДЕНИ ТРОМБОФИЛИИ” /ДНК/ – РАЗШИРЕН ПАНЕЛ – 250 лв.

Фактор V (Leiden 1691 G>A) MTHFR (677 C>T) Фактор V (Liverpool 1250 T>C) MTHFR (1298 A>C) Фактор V (Cambrige 1091 G>C) Фактор V (Hong Kong 1090 A>G) Фактор II/протромбин (20210 G>A) PAI- инхибитор на плазминогенния активатор (4G/5G) ACE – I/D ApoE- кодон 112 и кодон 158

ТЕСТОВЕ ЗА ХРАНИТЕЛНА НЕПОНОСИМОСТ

 1. ТЕСТОВЕ ЗА ХРАНИТЕЛНА НЕПОНОСИМОСТ (24 ХРАНИ) – 115 лв.

Яйчен белтък Треска Ръж Краве мляко Пшеница Черен пипер Ечемик Соя Сусам Ориз Морков Хлебна мая Портокал Домат Свинско месо Банан Чесън Говеждо месо Киви Лешник Ягода Фъстък Целина Къри

 1. ТЕСТОВЕ ЗА ХРАНИТЕЛНА НЕПОНОСИМОСТ (24 ХРАНИ) И ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА CANDIDA ALBICANS – 120 лв.
 1. ТЕСТОВЕ ЗА ХРАНИТЕЛНА НЕПОНОСИМОСТ (44 ХРАНИ) – 190 лв.

Яйце (белтък и жълтък) Морков Целина Краве мляко Краставица Джинджифил Чесън Хлебна мая Картоф Праз лук Касис Грейпфрут Гъби Диня и пъпеш Ягода Какао Домат Бадем Ябълка Кашу Твърда пшеница Говеждо месо Бял и зелен боб, Орех Пилешко месо Грах и Леща Овес Агнешко месо Пшеница Ориз Свинско месо Ръж Соя Броколи Фъстък Глутен Портокал и лимон Царевица Треска и Сьомга и пъстърва Риба тон писия Скариди, раци, омари и миди Пипер (зелен, червен и жълт) Маслина (зелена и черна) Зеле (бяло и червено)

 1. ТЕСТОВЕ ЗА ХРАНИТЕЛНА НЕПОНОСИМОСТ (44 ХРАНИ) И ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА CANDIDA ALBICANS – 210 лв.
 1. ТЕСТОВЕ ЗА ХРАНИТЕЛНА НЕПОНОСИМОСТ (88 ХРАНИ) – 350 лв.

Яйце белтък Портокал Бяло зеле Яйце жълтък Лимон Босилек Краве мляко Ананас Къри Казеин Банан Копър Овче мляко Фурма Магданоз Козе мляко Манго Мента Камембер Киви Кимион Пармезан Манов пъпеш Мащерка Рокфор Праскова Канела Говеждо месо Фенел (луковица) Кафе Пилешко месо Краставица Какао Агнешко месо Зелена камба Черен чай Свинско месо Аспержи Хлебна мая Пуешко месо Спанак Елда Сьомга Домат Просо Треска Тиквички Царевица Пъстърва Морков Ориз Скариди Картоф Ръж Сардина Чесън Пшеница Писия Хрян Сусам Риба тон Червени репички Горчица семенаЯбълка Целина Фъстък Круша Лук Череша Фасул Лешник Кокос Слива Бял боб Бадем Грозде (бяло и червено) Грах Шам фъстък Ягода Леща Орех Малина Соя Карфиол Грейпфрут Гъби Маслина (зелена и черна) Черен пипер (зърна)

 1. ТЕСТОВЕ ЗА ХРАНИТЕЛНА НЕПОНОСИМОСТ (88 ХРАНИ) И ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА CANDIDA ALBICANS – 360 лв.
 1. ТЕСТ ЗА ХРАНИТЕЛНА НЕПОНОСИМОСТ КЪМ 40 ВЕГЕТАРИАНСКИ ХРАНИ – 190 лв.

Яйце (цяло) Спанак Киноа Краве/козе/овче мляко; Картоф Чия (семена) Йогурт Пипер (зелен, Бадем Казеин червен,жълт) Фъстък Извара Червено цвекло Кашу Келп Ябълка Грах Нори Круша Леща Уакаме Касис Нахут Спирулина Банан Ленено семе Хлорела Диня Хлебна мая Авокадо Пъпеш Царевица Броколи Маслина (червена Твърда пшеница Карфиол и зелена) Глутен Джинджифил Портокал Ръж Зеле (бяло и червено) Грейпфрут Ечемик Морков Лимон Овес Целина Ягода Ориз Краставица Малина Пшеница Лук Боровинка Мед Праз-лук Домат

АЛЕРГОЛОГИЯ

 1. ПЕДИАТРИЧЕН ПАНЕЛ /АЛЕРГИЯ IG E/- за деца и възрастни – 68 лв.

Фъстък Ябълка Мляко Соя Яйчен белтък Пшенично брашно Яйчен жълтък Полен от бреза Картофи Полен от трева тимотейка Морков Полен от див пелин Риба треска Домашен акар в Европа Епител от куче Домашен акар в Северна Америка Епител от котка Плесен (Cladosporium herbarum) Плесен (Aspergillus fumigatus) Полен от Амброзия/Гигантска Амброзия (плевел)

 1. АЛЕРГИЯ КЪМ МЛЯКО И ГЛУТЕН /IG E АНТИТЕЛА/ – 53 лв.

Мляко β – лактоглобулин α-лакталбумин Казеин Глутен Телешки серумен албумин

 1. ПАКЕТ ИНХАЛАТОРНИ АЛЕРГЕНИ – 42 лв.

Полен от бреза Полен от маслина Полен от елша Полен от тимотейка Полен от леска Полен от ръж Полен от бял дъб Полен от амброзия (див плевел) Полен от див пелин Полен от живовляк

 1. АТОПИЧЕН ПАНЕЛ /АЛЕРГИЯ IG E/ – 68 лв.

Мляко Казеин Алфа-лакталбумин Бета-лактоглобулин Говежди серумен албумин Микс яйчен белтък/жълтък Ориз Соя Банан Свинско месо Говеждо месо Пилешко месо Хлебна мая Общо Ig E Микс от брашна (пшеница, ръж, ечемик и овес – брашна, съдържащи глутен) Миск от домашен акар в Европа и домашен акар в Северна Америка Микс от плесени (Cladosporium herbarum/Alternaria alternate) Микс полен от бреза/полен от дъб Микс полен от елша/полен от леска Микс от 6 треви (полени от ежова главица, ливадна власатка, ръж, тимотейка, ливадна метлица и вълнеста медовица)

 1. КОМБИНИРАН ТЕСТ ЗА АЛЕРГИИ /ALEX – ALLERGY EXPLORER/ КЪМ 282 АЛЕРГИИ – 340 лв.

ПОЛЕНИ, МИКРООРГАНИЗМИ И СПОРИ, АКАРИ И ХЛЕБАРКА, ЖИВОТИНСКИ, АЛЕРГИИ, ОТРОВИ ОТ ЦИПОКРИЛИ, ХРАНИ, ЯДКИ, ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, МЛЯКО, ЯЙЦА, БОБОВИ КУЛТУРИ, РИБА, МОРСКИ ДАРОВЕ, МЕСО, ПОДПРАВКИ, ГЪБИ

 1. КОМБИНИРАН ТЕСТ ЗА АЛЕРГИИ /ALEX – ALLERGY EXPLORER/ КЪМ 282 АЛЕРГИИ И ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА CANDIDA ALBICANS IG G – 375 лв.
 1. ПАКЕТ „ПОСТ КОВИД“ – 52 лв.

ПКК, ДИФ, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, CRP, D-димер, фибриноген, кръвна захар, урея, креатинин

* Маркираните изследвания се изработват в MVZ Labor Dr. Limbach Гермaния

Поради технически причини е възможно забавяне при публикуването на промяна в ценоразписа.

ЦЕНИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ:
Независимо от избраното изследване/тест се заплаща допълнителна такса за идване на място.

Домашно посещение – само за частни клиенти
Цена: 40 лв. на адрес (независимо от броя на лицата или изследванията) в гр. София – до Околовръстно шосе, вкл. Бояна, Драгалевци, Симеоново и Панчарево (за всички останали адреси цена от оператор).

Такса посещение – само за корпоративни клиенти
Цена: 24 лв. на човек независимо от броя на изследванията. В случаите на големи обеми, цената подлежи на коментар.

Посочените цени са само за в града. Цената за извън градовете може да получите на посочените телефони.

Начините на плащане може да видите тук.

Всички изследвания се правят в лицензирана лаборатория Кандиларов.

20 години професионализъм - ENA1111.bg

  КАКВО РАЗЛИЧНО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ

 • Само ние и лаборатория КАНДИЛАРОВ ще дойдем на място с линейка, за да вземем проба
 • Съвет от специлисти, какви комбинации от изследвания да направите
 • Лаборанти с „лека ръка“ – няма да усетите взимането на пробата
 • Едно „приятно“ изживяване, без да се налага да ходите на място в лаборатория
 • По този начин Вие гарантирате сигурността на околните
 • Екипите ни са защитени, с което гарантираме Вашата сигурност
 • Бързи и достоверни резултати
 • Услуга, отговаряща на най-добрите световни практики

 

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА

Обадете се на телефони: *1111 (без увеличение) или 0882 001 110.Наш оператор ще приеме обаждането, ще зададе уточняващи въпроси и ще Ви препоръча най-доброто решение съобразено с Вашите нужди.

Препоръчваме да се обадите и да си запишете час възможно най-рано.

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА НАС

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА

С НАС ВИЕ ЩЕ СЕ ЧУВСТВАТЕ СПОКОЙНИ И ОБГРИЖЕНИ

Можете да се свържете с нас на телефон 0882 001 110 (Viber и WhatApp) или кратък номер *1111 (без увеличение). Ние работим от 08.00 до 20.00 часа всеки ден без почивен ден.

Цена за идване на адрес за частни клиенти – 30 лв. (независимо от броя лица или изследвания), за корпоративни клиенти – от оператор.

Цена за всички изследвания и тестове – от оператор или на сайта https://ena1111.bg/mobilna-laboratoria

Всички видове лабораторни изследвания – кръв, урина, гърлен и носен секрет.

КОВИД-19 тестове – PCR, антигенен, тест за антитела, Елайза и други.

Да, работим с направления.

Да, издаваме сертификати на английски за пътуване.

ОНЛАЙН РЕЗУЛТАТИ - Ще получите SMS с достъп до сайта. Там ще прочетете резултатите си.

Знаете ли че предлагаме много допълнителни услуги, които могат да Ви бъдат полезни:

МEДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ – от легло до легло, в града, в страната и чужбина, нови оборудвани линейки и реанимобили, опитни висококвалифицирани екипи.

НЕОТЛОЖНА ПОМОЩ, ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ И МАНИПУЛАЦИИ В ДОМА – преглед от лекар, поставяне на инжекции и системи, смяна на превръзки, смяна на катетър или други манипулации на място в дома.

ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС ПРИ ВОДЕЩИ ЛЕКАРИ/СПЕЦИАЛИСТИ – съдействаме за записване на часове при водещи лекариспециалисти в София.

Call Now Button