fbpx
ЕНА първа помощ
ЦЕНИ
 • транспорт в рамките на града – фиксирана цена за съответния град, линейка тип „А“ цена 70 лв., линейка тип „В“ цена 104 лв. и линейка тип „С“ (реанимобил) цена 124 лв., а до 15 км. извън Околовръстно шосе цена от оператор
 • транспорт от населено място до населено място в България – линейка тип „А“ цена 2 лв./км., линейка тип „В“ цена 2,40 лв./км. и линейка тип „С“ (реанимобил) цена 2,60 лв./км. за реално изминатите километри в двете посоки
 • международен транспорт – цена на километър за реално изминатите километри в двете посоки от оператор
 • носене по етажи – само ако няма асансьор или в случаите, когато асансьорът е прекалено тесен то тогава се заплаща за носене на етаж. В останалите случаи не се таксува. Цени – 24 лв. на етаж до 60 кг., 28 лв. на етаж от 61 кг до 90 кг., 36 лв. на етаж от 91 кг. до 120 кг., 48 лв. на етаж над 120 кг. и при необходимост от повече от двама човека за носене по 24 лв./човек на етаж.
 • наличие на екип – само ако е необходимо, цената е в зависимост от екипа – лекар, реаниматор, сестра, реанимационна сестра, парамедик и т.н., всички цени от оператор
 • транспорт на положителни или съмнителни Ковид-19 болни – допълнителна такса за положителни или съмнителни Ковид-19 болни, която се добавя към цената (включва защитни екипи, многократна цялостна дезинфекция и карантиниране на линейката), изчислява се на база времевата експозиция на вируса, всички цени от оператор
 • ЦЕНАТА Е ОТ ЛЕГЛО ДО ЛЕГЛО
 • БЕЗПЛАТНИ консумативи, лекарства, кислород и използвана техника
 • за всички останали услуги обадете се на оператор за цена
 • домашно посещение от общопрактикуващ лекар – 100 лв. без манипулации и консумативи
 • домашно посещение от лекар вътрешни болести – 120 лв. без манипулации и консумативи
 • домашно посещение от лекар специалист – 140 лв. без манипулации и консумативи
 • домашно посещение от медицинска сестра – 80 лв. без манипулации и консумативи
 • манипулации и консумативи – цена от оператор
 • НАМАЛЕНИЯ И ОТСТЪПКИ – намалени пакетни цени за семейства и корпоративни клиенти
 • СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ за клиенти, които ползват услугите ни често
 • за всички останали услуги обадете се на оператор за цена
 • всяка линейка включва и екип, като може да се поръча само екип без линейка
 • БЕЗПЛАТНИ неограничен брой транспортирания до лечебно заведение по спешност по време на медицинското осигуряване (но само когато е поръчана линейка, в случаите на поръчан екип без линейка не)
 • БЕЗПЛАТНИ консумативи, лекарства, кислород и използвана техника
 • НАМАЛЕНИЯ И ОТСТЪПКИ – намаление за многократно използване на услугата
 • СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ за клиенти, които ползват услугите ни често
За всички останали услуги може да получите цени от оператор.


Цените са фиксирани и зависят от типа линейка, която ще се използва. Най-ниските цени са за линейки тип „А“ – 50 лв., за линейки тип „В“ - 84 лв. и за реанимобили - 108 лв. БЕЗПЛАТНИ са използваните консумативи, лекарства, кислород и медицинско оборудване. Наличие на екип - само ако е необходимо, цената е в зависимост от екипа - лекар, реаниматор, сестра, реанимационна сестра и т.н. Всички цени може да получите от оператор.

Цените са фиксирани и зависят от типа линейка, която ще се използва. За извън града цената се изчислява на километър за реално изминатите километри в двете посоки. Най-ниските цени са за линейка тип А – 1 лв./км., тип В и тип С (реанимобил) – 1,80 лв./км. БЕЗПЛАТНИ са използваните консумативи, лекарства, кислород и медицинско оборудване. Наличие на екип - само ако е необходимо, цената е в зависимост от екипа - лекар, реаниматор, сестра, реанимационна сестра и т.н. Всички цени може да получите от оператор.

При извършване на международен транспорт, цените се изчисляват въз основа на изминатите километри в двете посоки. БЕЗПЛАТНИ са използваните консумативи, лекарства, кислород и медицинско оборудване. Наличие на екип - само ако е необходимо, цената е в зависимост от екипа - лекар, реаниматор, сестра, реанимационна сестра и т.н. Всички цени може да получите от оператор.

Извършваме медицински транспорт в цяла България, от и до Европа:

 • ОТ ЛЕГЛО ДО ЛЕГЛО
 • в града или в населеното място
 • от град до град - от населено място до населено място в цяла България
 • в Европа – от Европа до България и от България към всяка точка на Европа
 • от и до дома, лечебно заведение (болница), хоспис, санаториум и др.

Разполагаме с опитни висококвалифицирани медицински екипи от лекари (реаниматори, специалисти и общопрактикуващи), медицински сестри, реанимационни сестри, парамедици, санитари и шофьори – специално обучени за целта. Придружаващ медицински екип се избира в зависимост от състоянието на пациента. В случай на влошаване на състоянието на пациента нашите екипи са обучени как да реагират адекватно с цел опазване живота и здравето на пациента. Координационен център следи всяка наша линейка къде се намира и оказва необходимата логистична подкрепа по време на транспорт.

Call Now Button