fbpx
ЕНА първа помощ
ЦЕНИ
 • транспорт в рамките на града – фиксирана цена за съответния град, линейка тип „А“ цена 50 лв., линейка тип „В“ цена 84 лв., реанимобил цена 108 лв., до 15 км. извън Околовръстно шосе цена от оператор
 • транспорт от населено място до населено място в България – линейка тип „А“ цена 1 лв./км. за реално изминатите километри в двете посоки, за линейка тип „В“ и реанимобил цена 1,80 лв./км. за реално изминатите километри в двете посоки
 • международен транспорт – цена на километър за реално изминатите километри в двете посоки от оператор
 • носене по етажи – само ако няма асансьор или в случаите, когато асансьорът е прекалено тесен то тогава се заплаща за носене на етаж. В останалите случаи не се таксува. Цени – 12 лв. на етаж до 60 кг., 18 лв. на етаж от 60 кг до 90 кг., 24 лв. на етаж над 90 кг.
 • наличие на екип – само ако е необходимо, цената е в зависимост от екипа – лекар, реаниматор, сестра, реанимационна сестра, парамедик и т.н., всички цени от оператор
 • транспорт на положителни или съмнителни Ковид-19 болни – допълнителна такса за положителни или съмнителни Ковид-19 болни, която се добавя към цената (включва защитни екипи, многократна цялостна дезинфекция и карантиниране на линейката), изчислява се на база времевата експозиция на вируса, всички цени от оператор
 • ЦЕНАТА Е ОТ ЛЕГЛО ДО ЛЕГЛО
 • БЕЗПЛАТНИ консумативи, лекарства, кислород и използвана техника
 • за всички останали услуги обадете се на оператор за цена
 • домашно посещение от общопрактикуващ лекар – 100 лв. без манипулации и консумативи
 • домашно посещение от лекар вътрешни болести – 120 лв. без манипулации и консумативи
 • домашно посещение от лекар специалист – 140 лв. без манипулации и консумативи
 • домашно посещение от медицинска сестра – 80 лв. без манипулации и консумативи
 • манипулации и консумативи – цена от оператор
 • НАМАЛЕНИЯ И ОТСТЪПКИ – намалени пакетни цени за семейства и корпоративни клиенти
 • СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ за клиенти, които ползват услугите ни често
 • за всички останали услуги обадете се на оператор за цена
 • всяка линейка включва и екип, като може да се поръча само екип без линейка
 • БЕЗПЛАТНИ неограничен брой транспортирания до лечебно заведение по спешност по време на медицинското осигуряване (но само когато е поръчана линейка, в случаите на поръчан екип без линейка не)
 • БЕЗПЛАТНИ консумативи, лекарства, кислород и използвана техника
 • НАМАЛЕНИЯ И ОТСТЪПКИ – намаление за многократно използване на услугата
 • СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ за клиенти, които ползват услугите ни често
За всички останали услуги може да получите цени от оператор.


Цените са фиксирани и зависят от типа линейка, която ще се използва. Най-ниските цени са за линейки тип „А“ – 50 лв., за линейки тип „В“ - 84 лв. и за реанимобили - 108 лв. БЕЗПЛАТНИ са използваните консумативи, лекарства, кислород и медицинско оборудване. Наличие на екип - само ако е необходимо, цената е в зависимост от екипа - лекар, реаниматор, сестра, реанимационна сестра и т.н. Всички цени може да получите от оператор.

Цените са фиксирани и зависят от типа линейка, която ще се използва. За извън града цената се изчислява на километър за реално изминатите километри в двете посоки. Най-ниските цени са за линейка тип А – 1 лв./км., тип В и тип С (реанимобил) – 1,80 лв./км. БЕЗПЛАТНИ са използваните консумативи, лекарства, кислород и медицинско оборудване. Наличие на екип - само ако е необходимо, цената е в зависимост от екипа - лекар, реаниматор, сестра, реанимационна сестра и т.н. Всички цени може да получите от оператор.

При извършване на международен транспорт, цените се изчисляват въз основа на изминатите километри в двете посоки. БЕЗПЛАТНИ са използваните консумативи, лекарства, кислород и медицинско оборудване. Наличие на екип - само ако е необходимо, цената е в зависимост от екипа - лекар, реаниматор, сестра, реанимационна сестра и т.н. Всички цени може да получите от оператор.

Извършваме медицински транспорт в цяла България, от и до Европа:

 • ОТ ЛЕГЛО ДО ЛЕГЛО
 • в града или в населеното място
 • от град до град - от населено място до населено място в цяла България
 • в Европа – от Европа до България и от България към всяка точка на Европа
 • от и до дома, лечебно заведение (болница), хоспис, санаториум и др.

Разполагаме с опитни висококвалифицирани медицински екипи от лекари (реаниматори, специалисти и общопрактикуващи), медицински сестри, реанимационни сестри, парамедици, санитари и шофьори – специално обучени за целта. Придружаващ медицински екип се избира в зависимост от състоянието на пациента. В случай на влошаване на състоянието на пациента нашите екипи са обучени как да реагират адекватно с цел опазване живота и здравето на пациента. Координационен център следи всяка наша линейка къде се намира и оказва необходимата логистична подкрепа по време на транспорт.

Call Now Button