ЕНА първа помощ
ЦЕНИ
  • Поради постоянно променящите се цени на горивата нагоре и надолу, цените на услугите временно може да получите само от оператор. Извиняваме се, но няма как всеки ден да променяме цени на сайта ни!
  • БЕЗПЛАТНИ консумативи, лекарства, кислород и използвана техника
  • ЦЕНАТА Е ОТ ЛЕГЛО ДО ЛЕГЛО
  • наличие на екип – само ако е необходимо, цената е в зависимост от екипа – лекар, реаниматор, сестра, реанимационна сестра, парамедик и т.н., всички цени от оператор
  • транспорт на положителни или съмнителни Ковид-19 болни – допълнителна такса за положителни или съмнителни Ковид-19 болни, която се добавя към цената (включва защитни екипи, многократна цялостна дезинфекция и карантиниране на линейката), изчислява се на база времевата експозиция на вируса, всички цени от оператор
  • НАМАЛЕНИЯ И ОТСТЪПКИ – намаление за многократно използване на услугата и за корпоративни клиенти
  • СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ за клиенти, които ползват услугите ни често
  • за всички останали услуги обадете се на оператор за цена
 • домашно посещение от общопрактикуващ лекар – 100 лв. без манипулации и консумативи
 • домашно посещение от лекар вътрешни болести – 120 лв. без манипулации и консумативи
 • домашно посещение от лекар специалист – 140 лв. без манипулации и консумативи
 • домашно посещение от медицинска сестра – 80 лв. без манипулации и консумативи
 • манипулации и консумативи – цена от оператор
 • НАМАЛЕНИЯ И ОТСТЪПКИ – намалени пакетни цени за семейства и корпоративни клиенти
 • СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ за клиенти, които ползват услугите ни често
 • за всички останали услуги обадете се на оператор за цена
 • всяка линейка включва и екип, като може да се поръча само екип без линейка
 • БЕЗПЛАТНИ неограничен брой транспортирания до лечебно заведение по спешност по време на медицинското осигуряване (но само когато е поръчана линейка, в случаите на поръчан екип без линейка не)
 • БЕЗПЛАТНИ консумативи, лекарства, кислород и използвана техника
 • НАМАЛЕНИЯ И ОТСТЪПКИ – намаление за многократно използване на услугата
 • СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ за клиенти, които ползват услугите ни често
За всички останали услуги може да получите цени от оператор.


Поради постоянно променящите се цени на горивата нагоре и надолу, цените на услугите временно може да получите само от оператор. Извиняваме се, но няма как всеки ден да променяме цени на сайта ни! БЕЗПЛАТНИ са използваните консумативи, лекарства, кислород и медицинско оборудване. Наличие на екип - само ако е необходимо, цената е в зависимост от екипа - лекар, реаниматор, сестра, реанимационна сестра и т.н. Всички цени може да получите от оператор.

Поради постоянно променящите се цени на горивата нагоре и надолу, цените на услугите временно може да получите само от оператор. Извиняваме се, но няма как всеки ден да променяме цени на сайта ни! БЕЗПЛАТНИ са използваните консумативи, лекарства, кислород и медицинско оборудване. Наличие на екип - само ако е необходимо, цената е в зависимост от екипа - лекар, реаниматор, сестра, реанимационна сестра и т.н. Всички цени може да получите от оператор.

При извършване на международен транспорт, цените се изчисляват въз основа на изминатите километри в двете посоки. БЕЗПЛАТНИ са използваните консумативи, лекарства, кислород и медицинско оборудване. Наличие на екип - само ако е необходимо, цената е в зависимост от екипа - лекар, реаниматор, сестра, реанимационна сестра и т.н. Всички цени може да получите от оператор.

Извършваме медицински транспорт в цяла България, от и до Европа:

 • ОТ ЛЕГЛО ДО ЛЕГЛО
 • в града или в населеното място
 • от град до град - от населено място до населено място в цяла България
 • в Европа – от Европа до България и от България към всяка точка на Европа
 • от и до дома, лечебно заведение (болница), хоспис, санаториум и др.

Разполагаме с опитни висококвалифицирани медицински екипи от лекари (реаниматори, специалисти и общопрактикуващи), медицински сестри, реанимационни сестри, парамедици, санитари и шофьори – специално обучени за целта. Придружаващ медицински екип се избира в зависимост от състоянието на пациента. В случай на влошаване на състоянието на пациента нашите екипи са обучени как да реагират адекватно с цел опазване живота и здравето на пациента. Координационен център следи всяка наша линейка къде се намира и оказва необходимата логистична подкрепа по време на транспорт.

Call Now Button