ЕНА първа помощ
ЧАСТНИ ЛИНЕЙКИ И РЕАНИМОБИЛИ
НОВИ МОДЕРНИ И НАПЪЛНО ОБОРУДВАНИ
ВИСОКО КАЧЕСТВО НА НИСКА ЦЕНА

Разполагаме с огромен брой различни линейки:

Напълно оборудвани и специализирани за превоз и обслужване на пациенти и болни лица – оборудването може да видите тук.

Предназначението и различните типове линейки може да видите тук.

Транспортните средства отговарят на всички технически изисквания, съгласно нормативните и административни актове и са регистрирани „линейки” по смисъла на закона, притежават необходимите разрешителни и са регистрирани за превоз на пациенти.

Всички линейки са оборудвани с GPS система за контрол. Координационен център следи всяка линейка къде се намира и оказва необходимата логистична подкрепа по време на транспорт.

Всичко съгласно най-новите изисквания на стандарта EN 1789 осигуряващи всичко необходимо за доболнично медицинско обслужване и специализиран медицински транспорт на пациенти от всички възрастови групи, включително и неонатални пациенти!

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА НАС

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГАРазликата между тях е, че с линейки тип А се транспортират пациенти, без медицински екип.

Линейките тип В се използват, когато състоянието на пациентите изисква присъствие на медицинско лице.

Специализираните медицински мотоциклети се използват, когато трябва да се достигне до пациента в максимално кратко време.

Благодарение на мотоциклетите, лекарите успяват да стигнат бързо до пациентите и да им окажат помощ, докато линейката се придвижи.

Мотоциклетите се използват и за превоз на субстанции като кръв и плазма.

Всички линейки имат модерна апаратура и отговарят на изискванията за транспорт на пациенти.

Освен с медицинска апаратура, линейките разполагат и с носилки, транспортни столове, лекарствени средства и всички необходими пособия, за да бъде оказана помощ на пациентите.

Да, цените са различни. Линейките тип А, са на по-ниски цени от линейките тип В и реанимобилите.

Цената зависи от това дали транспортирането е в рамките на града, между градове или международно.

Джиповете линейки се използват при трудно достъпни райони, където достъпът на коли би бил по-затруднен.

С джиповете линейки лекарите успяват да достигнат по-бързо до пациентите и да им помогнат.

Call Now Button