ЕНА първа помощ
ЧАСТНИ ЛИНЕЙКИ И РЕАНИМОБИЛИ
НОВИ МОДЕРНИ И НАПЪЛНО ОБОРУДВАНИ
ВИСОКО КАЧЕСТВО НА НИСКА ЦЕНА

Разполагаме с огромен брой различни линейки:

Напълно оборудвани и специализирани за превоз и обслужване на пациенти и болни лица – оборудването може да видите тук.

Предназначението и различните типове линейки може да видите тук.

Транспортните средства отговарят на всички технически изисквания, съгласно нормативните и административни актове и са регистрирани „линейки” по смисъла на закона, притежават необходимите разрешителни и са регистрирани за превоз на пациенти.

Всички линейки са оборудвани с GPS система за контрол. Координационен център следи всяка линейка къде се намира и оказва необходимата логистична подкрепа по време на транспорт.

Всичко съгласно най-новите изисквания на стандарта EN 1789 осигуряващи всичко необходимо за доболнично медицинско обслужване и специализиран медицински транспорт на пациенти от всички възрастови групи, включително и неонатални пациенти!

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА НАС

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА

Call Now Button