ЕНА първа помощ
ЧАСТНИ ЛИНЕЙКИ И РЕАНИМОБИЛИ
НОВО МОДЕРНО ОБОРУДВАНИ

Първокласни линейки и реанимобили напълно оборудвани с НОВИ МОДЕРНИ:

 • апаратура – бифазни дефибрилатори, транспортни респиратори, електрически аспиратори, ЕКГ и др.
 • основни и гръбначни носилки, транспортни столове
 • пособия за цялостно имобилизиране на пациенти
 • пособия за диагностика, ресусцитация и реанимация
 • лекарствени средства – всички необходими съгласно стандарта за спешна помощ, за оказване на доболнична помощ, за извъшване на специализиран медицински транспорт, за домашни посещения, за обслужване на мероприятия, събития, заснемане на продукции и т.н.
 • превързочни материали
 • медицински инструменти
 • стационарни кислородни инсталации по стандарт DIN откислородни бутилки и/или кислороден концентратор, които осигуряват както продължително захранване на транспортния респиратор, така и възможност за директна кислородна терапия чрез инсталиран ротаметър с овлажнителна камера.
 • спешни чанти

Нестандартните ни линейки също са оборудвани:

 • Джипове линейки – с медицинска апаратура, пособия за имобилизация, диагностика, ресусцитация, реанимация, лекарствени средства, превързочни материали, медицински инструменти, преносими кислородни бутилки, спешни чантии други.
 • Специализирани медицински мотоциклети – с медицинска апаратура, пособия за имобилизация, диагностика, ресусцитация, реанимация, лекарствени средства, превързочни материали, медицински инструменти, преносими кислородни бутилки, спешни чантии други. Същите се преоборудват с хладилни контейнерии се използват за превоз на кръв, плазма и други.
 • Специализирани медицински АТВ-та – с медицинска апаратура, пособия за имобилизация, диагностика, ресусцитация, реанимация, лекарствени средства, превързочни материали, медицински инструменти, преносими кислородни бутилки, спешни чантии други.

Всичко съгласно най-новите изисквания на стандарта EN 1789 осигуряващи всичко необходимо за доболнично медицинско обслужване и специализиран медицински транспорт на пациенти от всички възрастови групи, включително и неонатални пациенти!

Call Now Button