ЕНА първа помощ
ЧАСТНИ ЛИНЕЙКИ И РЕАНИМОБИЛИ
НОВО МОДЕРНО ОБОРУДВАНИ

Първокласни линейки и реанимобили напълно оборудвани с НОВИ МОДЕРНИ:

 • апаратура – бифазни дефибрилатори, транспортни респиратори, електрически аспиратори, ЕКГ и др.
 • основни и гръбначни носилки, транспортни столове
 • пособия за цялостно имобилизиране на пациенти
 • пособия за диагностика, ресусцитация и реанимация
 • лекарствени средства – всички необходими съгласно стандарта за спешна помощ, за оказване на доболнична помощ, за извъшване на специализиран медицински транспорт, за домашни посещения, за обслужване на мероприятия, събития, заснемане на продукции и т.н.
 • превързочни материали
 • медицински инструменти
 • стационарни кислородни инсталации по стандарт DIN откислородни бутилки и/или кислороден концентратор, които осигуряват както продължително захранване на транспортния респиратор, така и възможност за директна кислородна терапия чрез инсталиран ротаметър с овлажнителна камера.
 • спешни чанти

Нестандартните ни линейки също са оборудвани:

 • Джипове линейки – с медицинска апаратура, пособия за имобилизация, диагностика, ресусцитация, реанимация, лекарствени средства, превързочни материали, медицински инструменти, преносими кислородни бутилки, спешни чанти и други.
 • Специализирани медицински мотоциклети – с медицинска апаратура, пособия за имобилизация, диагностика, ресусцитация, реанимация, лекарствени средства, превързочни материали, медицински инструменти, преносими кислородни бутилки, спешни чанти и други. Същите се преоборудват с хладилни контейнерии се използват за превоз на кръв, плазма и други.
 • Специализирани медицински АТВ-та – с медицинска апаратура, пособия за имобилизация, диагностика, ресусцитация, реанимация, лекарствени средства, превързочни материали, медицински инструменти, преносими кислородни бутилки, спешни чанти и други.

Всичко съгласно най-новите изисквания на стандарта EN 1789 осигуряващи всичко необходимо за доболнично медицинско обслужване и специализиран медицински транспорт на пациенти от всички възрастови групи, включително и неонатални пациенти!Линейките са оборудвани с транспортни и електрически респиратори, бифазни дефибрилатори, транспортни столове и всички необходими пособия и лекарствени средства, за извършване на специализиран медицински транспорт и оказване на доболнична помощ.

Специализираните медицински мотоциклети се използват основно за превоз на кръв и плазма.

Те разполагат с хладилни контейнери, медицинска апаратура и инструменти, лекарствени средства, спешни чанти и преносими кислородни бутилки.

Джиповете линейки разполагат с медицинска апаратура и пособия за диагностика, ресусцитация и реанимация.

Освен това имат преносими кислородни бутилки, превързочни средства, спешни чанти и лекарства.

Линейките разполагат с всички необходими лекарства и превързочни материали, за да бъде оказвана доболнична помощ, да бъдат обслужвани събития и извършван медицински транспорт.

Реанимобилите тип C се използват за транспортиране на пациенти, при които се налага да бъдат придружавани от медицинско лице.

Оборудването дава възможност да се оказва реанимация в линейката и отговаря на изискванията на стандарта EN 1789.

Call Now Button