fbpx
ЕНА първа помощ

Ако не сте медицинско лице и не сте запознат със спецификата на типовете линейки и медицински автомобили, както и за какво се използват ето най-общо и достъпно кратко пояснение.

Типове линейки:

 • Линейки тип А, съгласно европейски стандарт EN 1789 – това са линейки за транспортиране на хора без придружаващо медицинско лице и без риск за живота им по време на транспортиране
 • Линейки тип В, съгласно европейски стандарт EN 1789 – това са линейки за транспортиране на хора в състояние, което изисква медицински грижи и с придружаващо медицинско лице
 • Реанимобили тип С, съгласно европейски стандарт EN 1789 – това са линейки за транспортиране на хора с придружаващо медицинско лице с възможност за оказване на реанимация в линейката
 • Джипове линейки – високопроходими линейки за трудно достъпните и непроходими райони, като целта е лекарят бързо да достигне лицето
 • Леки автомобили линейки – линейки за превоз на хора в седнало положение
 • Специализирани медицински мотоциклети – специализирани медицински мотоциклети с пълен набор оборудване като на реанимобил, с екип от лекар или парамедик и шофьор-парамедик, като целта е да достигне до лицето за минимално време, да окаже необходимата му помощ и вече само ако е необходимо да поддържа пациента до пристигане на линейка за извозване до лечебно заведение. Тук най-важен е факторът ВРЕМЕ, който в чести случаи се оказва ЖИВОТОСПОСЯВАЩ. Същите се преоборудват с хладилни контейнери и се използват за превоз на кръв, плазма и други.
 • Специализирани медицински АТВ-та – високопроходими специализирани медицински АТВ-та за трудно достъпните и непроходими райони, като целта е лекарят бързо да достигне лицето


Автопаркът ни се състои от няколко типа линейки:

 • Линейки тип А;
 • Линейки тип В;
 • Реанимобили тип С;
 • Медицински мотоциклети;
 • Медицински АТВ-та;
 • Линейки джипове;
 • И леки автомобили линейки.

За такива ситуации ви препоръчваме джипове линейки. Те са високопроходими и бързи.

Оборудвани са с медицинска апаратура, кислородни бутилки и други пособия за диагностика и реанимация.

Линейките тип А са подходящи за транспорт на хора, които не се нуждаят медицинско лице, докато линейките тип Б се използват за транспортиране, когато е необходимо пациента да бъде придружаван.

Реанимобилите се използват в ситуации, при които е необходимо да се оказва реанимация в линейката. По време на транспортирането, присъства и медицинско лице.

Медицинските мотоциклети са оборудвани с хладилни контейнери и се използват, когато се налага превоз на кръв и плазма.

Мотоциклетите са по-бързи от линейките автомобили и отговарят на всички технически изисквания.

Call Now Button