ЕНА първа помощ

Ако не сте медицинско лице и не сте запознат със спецификата на типовете линейки и медицински автомобили, както и за какво се използват ето най-общо и достъпно кратко пояснение.

Типове линейки:

➡️ Линейки тип А, съгласно европейски стандарт EN 1789.
Това са линейки за транспортиране на хора без придружаващо медицинско лице и без риск за живота им по време на транспортиране. Необорудвани.

➡️ Линейки тип В, съгласно европейски стандарт EN 1789.
Това са линейки за транспортиране на хора в състояние, което изисква медицински грижи и с придружаващо медицинско лице. Оборудвани с бифазни дефибрилатори, електрически аспиратори, стационарни кислородни инсталации по стандарт DIN (които осигуряват както продължително захранване на транспортния респиратор, така и възможност за директна кислородна терапия чрез инсталиран ротаметър с овлажнителна камера), ЕКГ, основни и гръбначни носилки, транспортни столове, пособия за цялостно имобилизиране на пациенти, пособия за диагностика и ресусцитация, лекарствени средства, превързочни материали, медицински инструменти и всичко необходимо.

➡️ Линейки тип С (РЕАНИМОБИЛ), съгласно европейски стандарт EN 1789.
Това са линейки за транспортиране на хора с придружаващо медицинско лице с възможност за оказване на реанимация в линейката. Оборудвани с бифазни дефибрилатори, транспортни респиратори, електрически аспиратори, стационарни кислородни инсталации по стандарт DIN (които осигуряват както продължително захранване на транспортния респиратор, така и възможност за директна кислородна терапия чрез инсталиран ротаметър с овлажнителна камера), ЕКГ, основни и гръбначни носилки, транспортни столове, пособия за цялостно имобилизиране на пациенти, пособия за диагностика, ресусцитация и реанимация, лекарствени средства, превързочни материали, медицински инструменти и всичко необходимо.

➡️ Джипове линейки.
Това са високопроходими линейки за трудно достъпните и непроходими райони, като целта е лекарят бързо да достигне лицето. Оборудвани с бифазни дефибрилатори, електрически аспиратори, кислородни бутилки и маски за обдишване, ЕКГ, транспортни пособия и носилки, пособия за цялостно имобилизиране на пациенти, пособия за диагностика, лекарствени средства, превързочни материали, медицински инструменти и всичко необходимо.

➡️ Леки автомобили линейки.
Това са линейки за превоз на хора в седнало положение. Оборудвани с всичко необходимо за целта.

➡️ Специализирани медицински мотоциклети.
Това са специализирани медицински мотоциклети с пълен набор оборудване като на реанимобил, с екип от лекар или парамедик и шофьор-парамедик, като целта е да достигне до лицето за минимално време, да окаже необходимата му помощ и вече само ако е необходимо да поддържа пациента до пристигане на линейка за извозване до лечебно заведение. Тук най-важен е факторът ВРЕМЕ, който в чести случаи се оказва ЖИВОТОСПОСЯВАЩ. Същите се преоборудват с хладилни контейнери и се използват за превоз на кръв, плазма и други.

➡️ Специализирани медицински АТВ-та.
Това са високопроходими специализирани медицински АТВ-та с пълен набор оборудване като на реанимобил за трудно достъпните и непроходими райони, като целта е лекарят бързо да достигне лицето и да окаже необходимата му помощ. Тук най-важен е факторът ВРЕМЕ, който в чести случаи се оказва ЖИВОТОСПОСЯВАЩ.Автопаркът ни се състои от няколко типа линейки:

  • Линейки тип А;
  • Линейки тип В;
  • Реанимобили тип С;
  • Медицински мотоциклети;
  • Медицински АТВ-та;
  • Линейки джипове;
  • И леки автомобили линейки.

За такива ситуации ви препоръчваме джипове линейки. Те са високопроходими и бързи.

Оборудвани са с медицинска апаратура, кислородни бутилки и други пособия за диагностика и реанимация.

Линейките тип А са подходящи за транспорт на хора, които не се нуждаят медицинско лице, докато линейките тип Б се използват за транспортиране, когато е необходимо пациента да бъде придружаван.

Реанимобилите се използват в ситуации, при които е необходимо да се оказва реанимация в линейката. По време на транспортирането, присъства и медицинско лице.

Медицинските мотоциклети са оборудвани с хладилни контейнери и се използват, когато се налага превоз на кръв и плазма.

Мотоциклетите са по-бързи от линейките автомобили и отговарят на всички технически изисквания.

Call Now Button