ЕНА първа помощ
ПРЕВОЗ НА ХРОНИЧНО БОЛНИ И ВЪЗРАСТНИ ХОРА

Предлагаме превоз на:

 • хронично болни
 • възрастни хора
 • пациенти

Превозът може да бъде регулярен, планиран или еднократен в зависимост от необходимостта.

В зависимост от нуждите на пациента се избира най-подходящата линейка, с която да бъде транспортиран.

Предвид спецификата и сложността на дейността, спазването на нормативната уредба, правата разписани в Европейската харта за правата на пациентите и по-конкретно точки 2, 9 и 11:”Правото на достъп до здравни услуги в съответствие със здравните нужди; Правото на безопасност и Правото на избягване на ненужно страдание и болка”, на принципите и правилата на транспортната логистика с цел по-качествено и по-бързо обслужване на пациентите, транспортът се организира съобразно следните основни правила:

 • Транспортирането на пациенти се извършва в рамките на минимално време.
 • Транспортирането на пациенти се извършва всеки ден от седмицата, включително през почивните и празнични дни, независимо от възникнали тежки пътни и/или метеорологични или други условия.
 • Всички транспортни средства отговарят на всички технически изисквания, съгласно нормативните и административни актове.
 • Всички транспортни средства са напълно оборудвани и специализирани за превоз на пациенти и болни лица. Всички транспортни средства са регистрирани „линейки” по смисъла на закона, притежават необходимите разрешителни и са регистрирани за превоз на пациенти.
 • Транспортните средства имат климатични инсталации. Температурите са съобразени с външните климатични условия и поддържани в съотвествие с желанията и комфорта на превозваните пациенти.
 • Съобразно хигиенните и здравословни изисквания с цел предпазване на доброто здравословно състояние на хората, транспортните средства се използват само и единствено за транспортиране на пациенти. Почистване и дезинфектация на транспортните средства се извършва със съответните необходими препарати за целта. С транспортните средства, с които се траспортират пациенти не се превозват други граждани, с изключение само на придружаващите, с цел пациентите, нуждаещи се от лечение, да бъдат предпазени от странични инфекции и вируси поради намаления им имунитет и защитни функции на организма.
 • „Центърът за координация” извършва непрекъснат контрол и координация върху транспортните средства и техните водачи посредством GPS система.

Предимства и ползи:

 • Нови автомобили – поддържане на автомобилен парк не по-стар от 5 години
 • Осигуряване комфорт при превоза и качество на предоставяната услуга
 • Хигиена
 • Бърз превоз и бърза реакция – значително се намалява времето за превоз
 • Контрол
 • Превозват единствено и само пациенти, като при необходимост и придружители, но никакви външни лица, с което се намалява риска от заразяване на самите пациенти и околните
 • Осигуряване на бърза и навременна реакция при спешни състояния
 • Повишаване удовлетвореността на пациентите
 • Гарантирано качество и навременна реакция

Цени

Ценообразуването се извършва по ценоразпис и включва следните компонентите:

 • вътрешно градски транспорт – фиксирана цена за съответния град
 • извън градски транспорт – цена на километър за реално изминатите километри в двете посоки
 • международен транспорт – цена на километър за реално изминатите километри в двете посоки
 • носене по етажи – само ако няма асансьор или в случаите, когато асансьора е прекалено тесен то тогава се заплаща за носене на етаж. В останалите случаи не се таксува.
 • вид линейка – тип А, В или С, линейка лек автомобил, линейка джип
 • наличие на екип – само ако е необходимо и в зависимост от екипа
 • ЦЕНАТА Е ОТ ЛЕГЛО ДО ЛЕГЛО
 • НАМАЛЕНИЯ И ОТСТЪПКИ 5% намаление за суми над 1000 лв., 10% намаление за суми над 3000 лв., намаление за многократно използване на услугата
 • специални цени за клиенти, които ползват услугите ни често
 • БЕЗПЛАТНИ консумативи, лекарства, кислород и използвана техника
 • БЕЗПЛАТНО се транспортират придружители – един, по изключение до двама

Операторът приел обаждането ще ви каже цената в зависимост от избраната услуга, вида линейка, екип (ако е необходим) и т.н.

Повикване

Обадете се на телефони *1111 (без увеличение) или 0882 001 110. Наш оператор ще приеме обаждането, ще зададе уточняващи въпроси и ще Ви препоръча най-доброто решение съобразено с вашите нужди.

Линейка, оборудване и екип се избира в зависимост от състоянието на пациента. За пациенти в тежко състояние линейка, специфично оборудване и специализиран екип се указват от лекуващият лекар.

Препоръчваме да се обадите и да си запишете час възможно най-рано.

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА НАС

ПОЗВЪНЕТЕ НИ СЕГА

НИЕ ЕДИНСТВЕНИ ГАРАНТИРАМЕ И ОСИГУРЯВАМЕ

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА НИСКА ЦЕНАЦената не е фиксирана и зависи от това дали транспортът се извършва в рамките на едно населено място, между градове или е международен.

Ценообразуването зависи и от вида линейка, който трябва да се използва и дали е необходимо медицински екип да присъства.

Свържете се с нашите оператори и те ще ви кажат точната цена, съобразно спецификата на транспорта, който е необходим.

Да, цената е от легло до легло. Ако няма асансьор и пациентът трябва да се носи по стълби, тогава се заплаща допълнително.

Ако е необходимо могат да пътуват, но това се избягва винаги, когато е възможно.

Колкото по-малък е броят на външните лица, толкова по-нисък е рискът от заразяване на пациентите и медицинският персонал.

Линейките се избират според състоянието на хронично болните и възрастните пациенти.

Когато се обадите за поръчка на нашите телефони, операторите ще ви препоръчат линейка и оборудване, съобразени със спецификата на транспортиране във вашия случай.

Ние разполагаме с различни автомобили, които са оборудвани съобразно всички хигиенни и здравословни изисквания.

Линейките разполагат с климатични инсталации и транспортирането е комфортно за пациентите, независимо от външните условия.

Можете да се свържете с нас денонощно на телефон 0882 001 110 (Viber и WhatApp) или кратък номер *1111 (без увеличение). Ние работим без почивен ден.

Само в линейките леки автомобили е разрешено да има по един придружител. Във всички останали линейки придружители не се допускат.

Call Now Button