ЕНА първа помощ

ПРЕВОЗ НА ПАЦИЕНТИ НА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ С ЛИНЕЙКИ

ПРЕВОЗ НА ПАЦИЕНТИ НА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ С ЛИНЕЙКИ

„ТРАНСДИАЛИЗ” е най-голямият и най-качественият превозвач на пациенти на диализно лечение в България.

Предвид спецификата и сложността на дейността, спазването на нормативната уредба, правата разписани в Европейската харта за правата на пациентите и по-конкретно точки 2, 9 и 11:”Правото на достъп до здравни услуги в съответствие със здравните нужди; Правото на безопасност и Правото на избягване на ненужно страдание и болка”, на принципите и правилата на транспортната логистика с цел по-качествено и по-бързо обслужване на пациентите, транспортът се организира съобразно следните основни правила:

 • Транспортирането на пациенти се извършва в рамките на минимално време.
 • Транспортирането на пациенти се извършва от понеделник до събота, включително празничните и почивни дни, независимо от възникнали тежки пътни и/или метеорологични или други условия.
 • Всички транспортни средства отговарят на всички технически изисквания, съгласно нормативните и административни актове.
 • Всички транспортни средства са напълно оборудвани и специализирани за превоз на пациенти и болни лица. Всички транспортни средства са регистрирани „линейки” по смисъла на закона, притежават необходимите разрешителни и са регистрирани за превоз на пациенти.
 • Транспортните средства имат климатични инсталации. Температурите са съобразени с външните климатични условия и поддържани в съотвествие с желанията и комфорта на превозваните пациенти.
 • В транспортните средства има медицинска чанта, която при необходимост да бъде използвана.
 • Съобразно хигиенните и здравословни изисквания с цел предпазване на доброто здравословно състояние на хората, транспортните средства се използват само и единствено за транспортиране на пациенти. Почистване и дезинфектация на транспортните средства се извършва със съответните необходими препарати за целта. С транспортните средства, с които се траспортират пациенти не се превозват други граждани, с изключение само на придружаващите, с цел пациентите, нуждаещи се от лечение, да бъдат предпазени от странични инфекции и вируси поради намаления им имунитет и защитни функции на организма.

„Центърът за координация” извършва непрекъснат контрол и координация върху транспортните средства и техните водачи посредством GPS система.

Предимства и ползи:

 • Нови автомобили – поддържане на автомобилен парк не по-стар от 5 години
 • Осигуряване комфорт при превоза и качество на предоставяната услуга
 • Хигиена
 • Бърз превоз и бърза реакция – значително се намалява времето за превоз
 • Контрол
 • Превозват единствено и само пациенти, като при необходимост и придружители, но никакви външни лица, с което се намалява риска от заразяване на самите пациенти и околните
 • Оптимизиране на разходите – по-ниска цена в сравнение с други превозни средства
 • Осигуряване на бърза и навременна реакция при спешни състояния
 • Повишаване удовлетвореността на пациентите
 • Гарантирано качество и навременна реакция

Обадете ни се и ще получите оферта съобразно спецификата на транспорта.

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА НАС

ПОЗВЪНЕТЕ НИ СЕГА

НИЕ ЕДИНСТВЕНИ ГАРАНТИРАМЕ И ОСИГУРЯВАМЕ

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА НИСКА ЦЕНАТранспортирането на пациенти на диализно лечение е по-специфично. То се организира и извършва по възможно най-бързия начин.

Пациентите се транспортират от понеделник до събота, включително. Работим и през почивни и празнични дни.

Нашите линейки са напълно оборудвани, съгласно изискванията за извършване на транспортиране на хора на диализно лечение.

Те имат климатици и независимо от външните условия, са комфортни и удобни за пациентите.

Линейките на Ена1111 са много комфортни и превозите се осъществяват съобразно всички нормативни и административни изисквания.

Можете да разчитате на бърза реакция от страна на екипите и всичко това на конкурентни цени.

Цената не е фиксирана и се изчислява съобразно спецификата на транспорта. Обадете се на нашите оператори и ще получите точна информация.

Можете да се свържете с нас денонощно на телефон 0882 001 110 (Viber и WhatApp) или кратък номер *1111 (без увеличение). Ние работим без почивен ден.

Call Now Button