ЕНА първа помощ
Клиа тест CLIA

Клиа тест – начин на прилагане

Клиа (CLIA) тестовете добиха по-голяма популярност с глобализирането на Covid-19 пандемията в цял свят. Клиа тест по принцип е термин, който се използва за група тестове, които се извършват по специфичен начин, който метод на установяване наличието на конкретни маркери се използва за откриването и диагностицирането на различни болестотворни агенти в тялото.

В настоящата статия обръщаме главно внимание на клиа тестовете, установяващи наличието на маркери като IgM и IgG – ковид антитела, индиция за срещаннето на организма с коронавирус.

Какво представлява Клиа тест и как се прилага

CLIA всъщност се изразява в подлагането на венозна кръв на лабораторен тест за наличието на конкретни маркери. В конкретика, клиа тестовете за ковид се използват за откриването на вече споменатите антитела, които организмът изгражда при среща със SARS CoV-2.

Става въпрос за количествен серологичен тест, който освен че установява наличието на антителата, дава и информация и за количеството им в кръвта.

Самата манипулация се извършва от специалисти, като е необходимо за целта да бъде извлечена кръв от вена на ръката, която се съхранява в епруветка. Впоследствие, в лабораторна среда венозната кръв на пациента се подлага на тестове за установяване наличието на маркери за IgM и IgG.

Не е необходимо да имате предварителна подготовка, за да бъде пробата некомпрометирана и резултатите – точни. Няма значение дали преди това сте се хранили или в момента вземате определени медикаменти.

Какво показват клиа тестовете

IgM и IgG са имуноглобулини (Ig), които се произвеждат от имунната система с цел да защити тя тялото от идващите от външната среда вредни агенти (в случая Covid-19 антигени). Тяхното наличие в серума (извлечената венозна кръв от пациента) дава информация дали той е влизал в контакт с инфекциозния агент или не.

IgG представляват тип антитела, които са индикация за минала инфекция. При наличието на IgG се потвърждава, че организмът се е срещал с инфекцията, но тя вече е преминала, т. е. лицето, чиято кръв е изследвана е преболедувало. При положителен тест, установяващ наличието на IgG и съответно – на стара инфекция – от мобилни лаборатории Ena1111.bg генерираме автоматично сертификат, който получавате като линк в SMS, изпратен до вас от нашата система – частни линейки ENA1111.

IgM са тип антитела, които от друга страна са индикатор за остра фаза на ифенкция. В този случай, тяхното наличие може да се окаже индикация за настояща инфекция, която все още не е преминала, тъй като те са едни от първите и най-чувствителни антитела, които се образуват в началните фази на разболяването. При положителен тест за IgM е добре да потвърдите наличието/липсата на инфекция с друг метод – като най-често предпочитаният е чрез PCR тест.

Обобщено, резултатите, които може да получите означават следното:

  • Клиа тест, отрицателен за IgM и IgG – липса на инфекция, или прекалено рано тестване на етап, в който организмът все още не е развил откриваема имунна реакция, както и ако количеството антитела са твърде малко, за да бъдат открити;
  • Тест, положителен само за IgM – излагането на covid антиген е било изключително скоро;
  • Тест, позитивен за IgM и IgG – инфекцията все още е налице и е била прихваната скоро;
  • Тест, положителен само за IgG – имало е инфекция, но не скоро и към момента тя отсъства.

Счита се, че клиа тестът е един от най-сигурните методи за откриване на двата типа ковид антитела и тяхното количествено присъствие в човешкия организъм. Точността на теста е до 98%, което се равнява на точността на т. нар. елайза тестове. Това е един от най-чувствителните за двата типа ковид антитела лабораторни тестове към момента.

Call Now Button