ЕНА първа помощ
Елайза тест

Кога и как се прави Елайза тест

Елайза тест е много често ползван в клиничната имунология за детерминиране на наличността на конкретни имунни отговори за налични или вече преминали инфекции.

В последните години Елайза (ELISA) тестът бе одобрен като изключително надежден начин за определяне на наличието на активна и преминала зараза от SARS-CoV-2.

Тъй като Елайза тестовете са част от подкрепените тестове извършени от мобилните лаборатории на Ena1111.bg, днес ние ще ви дадем обща обосновка за ползването им, кога и как се извършват те.

Кога Елайза тест е за предпочитане пред останалите

Елайза тестът е имуноензимен тест, който използва серумна проба (кръвна проба от вена или периферия), за да определи наличието на зараза в организма. При тестване с Елайза се следи за наличието и количеството на конкретни маркери, при Ковид това са:

  • SARS-CoV-2 IgA – за ранни маркери за налична инфекция в периода от 5 до 15 дни;
  • SARS-CoV-2 IgG – късни маркери за вече налична и преминала инфекция – траят до 2 месеца.

Това, което прави този тест по-различен от вече наличните бързите антигенни и PCR тестове, е това, че е той е напълно точен, до 98%. Самият тест може да бъде разделен и да специализира в откриването или на IgA или на IgG маркери.

За разлика от другите ковид тестове, които се нуждаят от проба взета от лигавицата на горните дихателни пътища (антигенен и PCR), Елайза тестът използва кръв.

Тя е значително по-наситен носител на инфекцията и следователно пробите взети чрез кръвна плазма показват много по-сигурни резултати.

Как се извършва този Elisa тест

Този тест се извършва в лабораторни условия и изисква специализирана апаратура, която отделя и размножава пробите, за да отдели ензимните маркери. Самият тест отнема до 2 дни, за да покаже резултат, като резултатите са изключително надеждни.

За извършването на самата процедура е нужна венозна или перифериална кръв, която се поставя в апарат за отделяне на белтъчини. Целият процес от изследване за налични антитела IgA и IgG е изцяло автоматизиран, което намалява рисковете от ръчна манипулация и получаване на false-positive тестове.

Причината за употребата на такива тестове е за епидимилогичния анализ на разпространението на заразата, идентификацията на различни видове както и изследване на вътре-клетъчната реакция.

Самият Елайза тест не показва наличието на текуща зараза, но може да е индикация за нуждата от по-специфичен RNK тест като PCR-a.

Отвъд границите на извънредната епидемична обстановка, ELISA тестовете се ползват за откриване на други имунни заболявания, в това число СПИН и ХИВ.

Те са отличен метод не само за изследване, но и за поставяне на по-точна диагноза на пациенти изложени на зараза от SARS-CoV-2.

По какъв начин може да ви помогне екипът на Ena1111

Това, с което екипите на Ena1111.bg помагат на хиляди хора всеки месец, е невероятна точност, дискретност и най-вече стандартизация на, която може да се разчита.

С нашите частни линейки, ние ви спестяваме разкарването до лаборатории, като така не се налага да се излагате на зарази и други неблагоприятни фактори.

С едно бързо обаждане, вие получавате обслужване и изяснение за вашето състояние и нуждата от по-нататъшна докторска намеса.

Когато избирате нашите екипи, вие избирате надеждност, спокойствие и най-вече най-добрите цени за Елиза тестове в България.

Нуждаете се от услугите на частна линейка в София?
За връзка с Ena1111
Call Now Button