ЕНА първа помощ
ЕЗОК

Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)

ВАЖНО за ЕЗОК

От 8 юли 2023 г. заявленията за издаване на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) ще се приемат в офисите на „Първа инвестиционна банка“ АД на територията на цялата страна. Всички офиси може да видите на интернет страницата на ezok.bg в „Къде да получа ЕЗОК“.

‼ Досегашните центрове на банка ДСК ще приемат заявления за подаване на европейска здравноосигурителна карта до 7 юли вкл. и в тях гражданите ще получат готовите ЕЗОК до 28 юли 2023 г. вкл.

‼ Заявлението може да бъде изтеглено и разпечатано от интернет страницата на ezok.bg в „Заявление“.

‼ Указанията за попълване на заявленията за издаване на Здравноосигурителна карта за Европа са публикувани на интернет страницата на ezok.bg в „Заявление“.


✅ Картата и услугата по издаването и са безплатни, а срокът за изработката и е до 15 календарни дни.

✅ ЕЗОК е документ, въз основа на който при престоя си в друга държава членка на ЕС здравноосигурените лица могат да ползват спешна и неотложна медицинска помощ.


Причината за смяната на дистрибуторски центрове е промяна в условията на договора между НЗОК и Изпълнителя.

  • При възникнали въпроси или проблеми при подаването на документи за ЕЗОК и получаването на готовите карти, гражданите могат да се обръщат за информация на e-mail: support@ezok.bg
  • Повече информация може да прочетете на www.ezok.bg
Call Now Button