ЕНА първа помощ
Шофьор на линейка

Какви са изискванията за шофьор на линейка

Спокойно можем да причислим длъжността „шофьор на линейка“ към благородните професии, които са в особено полезна услуга на обществото.

Спецификите на работата и рисковете свързани с нея са обстоятелства, които трудно могат да останат незабележими. За съжаление, обаче, нерядко професионалистите, които я изпълняват не получават необходимото признание, а понякога и чисто и просто нормално човешко отношение.

Ако въпреки това, идеята да допринесете за общото благо продължава да ви привлича, тъй като е в естеството ви да помагате на хората, ви съветваме да грабнете възможността, защото личното удовлетворение си заслужава.

В какво се изразява самата работа като шофьор на линейка

В длъжностната характеристика се включва управление на специализирания автомобил и обусловените от това други специфични дейности, които го обслужват. Освен че транспортира пациентите, шофьорът осигурява необходимата помощ за тяхното вдигане и пренасяне с носилка от медицинския екип.

Също така шофьорът се занимава със смяната на оборудването, съгласно конкретните санитарни изисквания и осигурява нужните за осъществяването на специализирания превоз материали.

На какви условия трябва да отговаря един шофьор на линейка

Самата дейност по транспортиране на лица в критично състояние чрез линейка е строго регламентирана от закона.

Чисто технически, шофьорът на линейка трябва да разполага със свидетелство за управление на МПС от категория “C”. В тази категория влизат автомобили с максимално допустимо тегло не повече от 3.5 тона и с не повече от 8 места за сядане, с изключение на шофьорската седалка.

За придобиването на такава правоспособност е необходимо водачът да е навършил 20 г. и 9 месеца и да притежава категория „B”. Допустимо е категорията да бъде получена само след успешно преминат психологически тест.

Обичайно се изисква лицето да притежава определен професионален стаж като шофьор, след като е придобил правоспособност от категория „C”. Минимумът е две години. Това е съвсем разбираемо, тъй като става въпрос за превозването на хора с потенциално тежко здравословно състояние, при което е необходимо да се подходи с пълно внимание и прецизност.

Що се отнася до образователния ценз, необходимо е кандидатът за длъжността да притежава поне средно образование. Не се изискват специализирани познания в областта на медицината, но след назначаване в класическия случай се провежда обучение, доколкото то е необходимо за упражняване на професията и изпълнение на специфичните дейности свързани с нея.

Ако желаете да станете шофьор на линейка, ще се наложи и да бъде проведено изследване за психологическа пригодност, удостоверението с крайните резултати, от което ще послужи като част от набора за кандидатстване за работата.

Какви лични качества трябва да притежава шофьорът на линейката

Извън чисто техническите изисквания, важно е водачът да притежава личностна характеристика, която да отговаря на специфичните условия на работа.

Необходимо е шофьорът да притежава психическа и емоционална устойчивост, тъй като ежедневно ще се сблъсква с тежки житейски ситуации, изискващи проявата на самообладание и бистрота на ума, въпреки повишените стресови фактори. Способността за бързо ориентиране, проявата на хладнокръвие, добрата координация и организация, както и екипните умения са задължителни за професията.

Важно е водачът на медицинския автомобил да има добри физически способности, а също така и да умее да поправя дребни повреди по автомобила, в случай на извънредна ситуация.

Шофьорите, които работят за Ena1111.bg отговарят на всички тези изисквания и са отлични професионалисти в своето поле!

Затова със спокойствие можем да заявим, че имате пълното основание да се доверите на нашия специализиран частен медицински превоз за транспортирането на пациенти от легло до легло, до лечебни заведения, клинични или мобилни лаборатории, санаториуми, хосписи и обратно.

Нуждаете се от услугите на частна линейка в София?
За връзка с Ena1111
Call Now Button