ЕНА първа помощ
Първа долекарска помощ БЧК

Първа долекарска помощ БЧК – какво трябва да знаете

Какво трябва да знаете за първа долекарска помощ БЧК? Всеки кандидат-водач на МПС трябва да премине курс по оказване на първа долекарска помощ. Този курс се води от Българският червен кръст и има за цел да обучи бъдещите шофьори как да прилагат първа помощ при настъпване на ПТП.

Лекциите, които се провеждат от БЧК за кандидат-водачи са сертифицирани от Европейския референтен център по първа помощ – Париж, Франция /ЕFAC/ и са признати в целия Европейски съюз.

В края на обучението, всеки курсист трябва да се яви на тест от 15 въпроса. След успешно преминаване на изпита бъдещите шофьори получават удостоверение за изкаран курс по БЧК. Този документ се представя заедно с медицинско и удостоверение за успешно взимане на курса за управление на МПС в КАТ при заявяване на шофьорската книжка.

Явяването на обучение за първа долекарска помощ може да се случи по време на курса за управление на МПС или след него. Няма определен срок, в който кандидат-водача да се запише за БЧК, но удостоверението от успешно преминат курс има срок на давност от 5 години.

Ако през това време сертификатът за БЧК не бъде предоставен в КАТ за заявяване на шофьорска книжка, то обучението по първа долекарска помощ трябва да бъде повторено.

Как преминава обучението по първа долекарска помощ БЧК

Инструкциите за преминаване на обучението по първа долекарска помощ БЧК са включени в наредбата за оказване на първа долекарска помощ от водачи на МПС. С тази наредба се определят условията за провеждане на курса, чиято цел е подготви кандидат-водачите за оказване на първа помощ при настъпило ПТП.

По време на този курс бъдещите шофьори получават основни знания и практикуват важни умения, които имат роля при прилагането на първа помощ в случай на пътен инцидент.

В наредбата е посочено, че това обучение задължително трябва да бъде проведено в присъствена форма. От курса за БЧК могат да се освободят всички лица с образователна степен магистър в сферата на здравеопазването. Това се случа в предоставяне на диплома за завършено медицинско образование.

Обучението по оказване на първа долекарска помощ се извършва от лекари и има продължителност от 8 часа. По време на лекции се представят видеа, които имат за цел да пресъздадат възможно ситуации на пътя и действията за реагиране.

Курсът включва теоретични обяснения и практически упражнения. Всеки от курсистите трябва да приложи изкуствен масаж и дишане уста в уста на медицинска кукла, за да упражни най-важните действия с първите минути след инцидент.

Кои са основните етапи в обучението

През лекционния ден курсистите се запознават с най-важните теми и практики за оказване на първа долекарска помощ, т.е. грижа до пристигна на линейка. В програмата задължително са включени следните части:

 • Лекторът на кратко запознава курсистите с анатомията и физиологията на жизненоважните системи и органи, в това число – централна нервна система, сърдечно-съдова система, дихателна система и опорно-двигателен апарат;
 • Състоянието на съзнание и неговите нарушения при черепно-мозъчна травма;
 • Какво е поведението и мерките при шок;
 • Мерки, които трябва да се вземат при остри нарушения на дишането и сърдечната дейност;
 • Как се спира кръвотечение;
 • Как се обработват рани според тяхната големина и произход;
 • Поставянето на превръзки при видовете рани;
 • Поведение при травми на опорно-двигателния апарат;
 • Как се реагира при отравяния;
 • Как правилно се извличат пострадалите при ПТП;
 • Прилагане на първа психологическа помощ.

Всичко до тук изброени теми имат изключително голямо значение за адекватното реагиране при оказване на спешна помощ. След получаване на шофьорска книжка всеки водач носи отговорност за здравето и живота на другите участници по пътя. С получаване на тези знания и умения водачите и пътниците могат да предприемат действия, които да имат значение за спасяването на нечий живот.

За да запазите час за явяване на курс по БЧК трябва да се свържете с областния център на Българския червен кръст. При наличието на свободна дата може да се явите до 2-3 дни след като се обадите.

Call Now Button