ЕНА първа помощ
Първа помощ при остра дихателна недостатъчност

Първа помощ при остра дихателна недостатъчност

В тази статия ние от Ena1111.bg поехме отговорността да ви запознаем с първа помощ при остра дихателна недостатъчност – едно много сериозно медицинско състояние. Това е патологичен синдром, при който дихателната система не може да осигури достатъчно кислород за правилното функциониране на организма.

При острата дихателна недостатъчност се наблюдава намаляване на нивата на кислород спрямо на въглерода, което води до недостатъчното количество на кислород в кръвта. Това състояние пряко застрашава здравето и живота на човек и изисква незабавно прилагане на медицинска помощ.

Острата дихателна недостатъчност може да се появи изненадващо, но има някои здравословни състояние, които са по-рискови за наличието ѝ. Това са заболявания на дихателната, сърдечно-съдовата или нервната система. Фактори като астма, белодробни проблеми, инфекции или някои алергии увеличават риска от дихателна недостатъчност.

Можем да определим някои рискови групи, при които се наблюдава много по-често наличието на патологични синдром. Това са хора страдащи от дихателни заболявания, като например хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), бронхиална астма или пневмония.

Начина на живот също е ключов за състоянието на дихателна недостатъчност. Фактори като тютюнопушене, замърсена околна среда или сърдечни заболявания увеличават риска от респираторната недостатъчност.

Какви са симптомите на състоянието ОДН

Време да разгледаме някои от симптомите, които ще ви подскажат, че човека до вас получава остра дихателна недостатъчност. Неспособността за нормално поемане на въздух и дори получаването на задух са основни показатели за наличието на дихателна недостатъчност.

В такива ситуации пациентът се опитва да поеме по-големи количества кислород чрез по-дълбоки или плитки вдишвания или издишвания, но не се постига очаквания резултат.

Лекото посиняване на устните, ноктите или кожата също е един от симптомите на острата дихателна недостатъчност. Това се дължи на намаленото количество кислород в кръвта и неспособността на кръвта да се придвижи до някои части от тялото.

Учестения пулс е в резултат от опитите за вдишвания и издишвания и повишените нива на адреналин, които са в резултат на паниката, която човек изпитва по време на това състояние.

Това са основните симптоми, които показват наличието на дихателна недостатъчност. Нека да разберем какво следва да направите след като разпознаете симптомите и разберете, че трябва да приложите първа помощ при остра дихателна недостатъчност.

Как се прилага първа помощ при остра дихателна недостатъчност

Първото и най-важно правило преди да започнете прилагането на първа долекарска помощ при каквото и да е състояние да се обадите на 112 и да повикате спешна медицинска помощ. Трябва да съобщите за състоянието на пациента дали има придружаващи заболявания ако знаете подобна информация.

Докато чакате пристигането на линейката трябва да продължите със стъпките по прилагане на спешна до лекарска помощ при респираторна недостатъчност.

В такава ситуация е важно да направите всичко възможно за да улесните дишането на пострадалия. Ако сте в затворено помещение отворете прозорците, за да може да влезе свеж въздух. След това помогнете на пациента да заеме позиция, в която дишането да е най-улеснено. Някои пострадали се стремят да застанат в седнала позиция, за да могат да поемат по-голямо количество въздух.

Следва да проверите дали дихателните пътища са открити. Ако забележите видими пречки или секреции, нежно ги премахнете, за да помогнете на пострадалия да диша по-лесно.

Следете внимателно жизнените показатели на човека и ако видите, че те започват да намаляват трябва да приложите дишане уста в уста и сърдечен масаж. Всяко значително изменение или влошаване трябва да бъде съобщено на медицинските специалисти при тяхното пристигане.

Опитите да успокоите пациента и да му помогнете да намали паниката и тревогата са много важни. В никакъв случай не оставяте пострадалия сам до пристигането на медицинските екипи и му осигурете нужната подкрепа.

Следвайки изложените от нас стъпки за прилагане на първа помощ при остра дихателна недостатъчност, вие ще може да помогнете на човек, който има реален риск за живота.

Call Now Button