fbpx
ЕНА първа помощ
Телефонен триаж

Телефонен триаж – какво представлява

Ако сте подавали сигнал за пострадало лице на телефон 112, то със сигурност сте минали през така нареченият телефонен триаж без да знаете. Това е процедурата по разпределяне на пострадалите според сериозността на травмите им.

Телефонният триаж се извършва чрез задаването на набор от въпроси, чиято цел е да определи в какво състояние е пострадалия и каква медицинска помощ трябва да му бъде оказана.

Практиката на триажа е въведена в България на 1 януари 2020 година по примера на други европейски държави. Думата триаж е френска и означава сортиране. Това ни подсказва, че процедурата по триаж представлява разпределение на получените сигнали за пострадали лица според сериозността на състоянието им.

След проведен телефонен триаж състоянието на пациента е определено според една от трите категории, с които ще ви запознаем след малко. Това, което следва е изпращане на медицински екипи на местоположението на пострадалия и оказване на спешна помощ.

Телефонния триаж е не по-малко важен от същинското прилагане на първа помощ. Благодарение на тази процедура лекарите придобиват информация за състоянието и нараняванията на пациента, което помага за адекватното оказване на частна спешна помощ.

Времева рамка и триажни категории

Вече споменахме, че телефонният триаж се извършва с цел да определи сериозността на състоянието на пациента спрямо това дали то застрашава живота му или не. Това се случва след като се зададат няколко въпроса, които помага на диспечарите да поставят пациента в една от трите категории, с които се обозначава състоянието му.

Код червено А1 е категорията, в която попадат най-тежко пострадалите хора. Определят се като критични спешни пациенти, защото имат тежки наранявания и опасност за живота. Състоянието на тези пациенти е рисково поради увреждания, силни дихателни затруднения, травми на важни органи или изгаряния. В такива случаи трябва да се предприемат незабавни интервенции.

Щом се подаде подобен сигнал за лице в критично състояние, то попада в категория код червено, в която времевата рамка за пристигане на спешна помощ е до 8 минути след подаването на сигнала.

Втората по спешност категория е код жълто В2, която включва пациенти с потенциална опасност за живота. Тези лица имат симптоми, които могат да доведат до по-тежки и животозастрашаващи състояния. Заболяванията и уврежданията могат да прогресират в сериозни състояния ако не се окаже спешна помощ в скоро време.

Времевата рамка за оказване на спешна помощ на пациенти, които попадат в категория код жълто е между 8 и 20 минути след провеждането на телефонния триаж.

Последната категория – код зелено С3 обхваща пациенти, които имат симптоми и увреждания, които не предполагат опасност за живота. Вероятността тези наранявания да прогресират в сериозни за кратък период от време е много малка. Тези пациенти се определят като слабо застрашени от усложнения.

При такива случаи времевата рамка е много по-голяма. Според Центъра за спешна медицинска помощ пациенти от категория код зелено могат да получат лекарска помощ в период между 20 и 120 минути след подаден сигнал до 112 или *1111.

Това зависи колко приоритетни сигнала има подадени по същото време. Както вече стана ясно пациентите със опасност за живота винаги са с предимство.

Какво следва след телефонен триаж

След попадането в една от посочените категории задачата на телефонния триаж приключва. Това, което следва е изпращането на медицински екип, който да окаже първа помощ на пострадалите. Извозването на пациентите до лечебното заведение се нарича транспортен триаж и се прави след оказване на първа помощ на място.

Много е важно да се разбере значението на телефонния триаж за правилното прилагане на първа долекарска помощ. Диспечерите, които го провеждат са обучени да определят състоянието на пациента като сумират данните, които получават по телефона при сигнализиране за пострадало лице.

Ако попаднете в ситуация, в която трябва да съобщите за инцидент трябва да предоставите най-изчерпателна информация за състоянието и нараняванията на пострадалите, за да може телефонните триаж да категоризира правилно лицата, които имат нужда от спешна линейка.

Call Now Button